Társulási tanácsülés 2013.02.14.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2013. február  14 -én  ( csütörtök ) 14:00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:  

  1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről (szóban).

       Meghívott: Dr. Molnár József rend. alezredes   

  1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi szakmai beszámolója.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  2. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi belső ellenőrzési munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bizottságainak, elnökségének beszámolója a 2012. évi munkájáról. (írásban) Előterjesztők: Dr. Tóth László FB elnök, Uzonyi Dezső PB elnök, Cseresnyés Péter elnök. 
  4. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  5. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által kötött feladat-ellátási megállapodások felülvizsgálatára.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi költségvetése.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  7. Javaslat a Társulás tulajdonában lévő Citroen gépkocsik üzemeltetésére.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  8. Egyebek:    


Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök