Társulási tanácsülés 2012.04.05

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2012.  április 5-én  (csütörtök) 15.00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne:   KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a 2012-2013. évi helyközi személyszállítási menetrendek változtatásának tervezetéről, annak kistérségi egyeztetése.(szóban) Előterjesztő: Tóthné Temesi Kinga KSZI irodavezető, MÁV-START, ZALA VOLÁN képviselői.
 2. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)

Meghívott előadó: Dr. Molnár József  rendőr  alezredes

 1. A Zala Megyei Vöröskereszt 2011. évi szakmai beszámolója.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató, Szőlősi Márta területi vezető
 2. A Zala Megyei Vöröskereszt és a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása között érvényben lévő feladat ellátási megállapodás módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató, Szőlősi Márta területi vezető
 3. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi belső ellenőrzési munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi költségvetési határozatának módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  Melléklet: Társ megáll 2012 április módosítása
 7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 8. Szabályzatok aktualizálása: Szervezeti és Működési Szabályzat.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  Mellékletek: Munkaszervezet SZMSZ módosított  Társulás SZMSZ   Pénzkezelési Szabályzat   Kötelezettségvállalás rendje 
 9. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésére.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
 10. Javaslat a Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. üzletrészének eladására. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
 11. A Zala Megyei Önkormányzat működési hozzájárulás kérelme. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
 1. Egyebek:


Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök