Jogszabálykereső

Jogszabálykereső:

2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről : http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400100.TV

2013. évi költségvetési törvény: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200204.TV&celpara=#xcelparam

Új Munka Törvénykönyve – 2012. évi I. törvény: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200022.TV

Nemzeti köznevelési Törvény http://www.kormany.hu/download/4/c6/70000/nefmi_cxc_tajekoztato_01.pdf

2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV#lbj1param

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143594.581321

Önkormányzati törvény: 2011 évi CLXXXIX törvény Magyarország önkormányzatairól

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről / http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700135.TV/

2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról /  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400107.TV/

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről / http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600021.TV/

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300079.TV/

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról /  http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99300003.TV/

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról / http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV/

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról /   http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200038.tv/

292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet az államháztartás működési rendjéről /  http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900292.KOR/

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról / http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV/

2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről  / http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143414.584793

2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről / http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000169.TV/