Felhívás az önkormányzatok számára !

 

 Ismét elindult a verseny a

„Biodiverzitás Fővárosa” címért!

Az európai uniós tagállamok környezetvédelmi és területfejlesztési szervezetei keresik a biológiai sokféleség fővárosát Franciaország, Németország, Magyarország, Szlovákia és Spanyolország területén. A versenybe a kis falvaktól a nagyvárosokig bármilyen típusú település bekapcsolódhat.

A verseny célja megtalálni azokat a településeket, amelyek a legjobb teljesítményt nyújtják a biológiai sokféleség megőrzése érdekében. Magyarországon a versenyt a Balatoni Fejlesztési Tanács szakmai szervezete a Balaton Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. koordinálja.
A verseny kérdőívet a Hétfa Elemző Kft. munkatársai fejlesztették ki.

A díjazás  területei 2011-ben:
1.) Magyarország Biodiverzitás Fővárosa címmel járó díj: médiahely (egyéves állandó hirdetés) a Port.hu honlapon;
2.)
Különdíjban részesül a legjobb projekt eredménnyel rendelkező önkormányzat: DestourPro – Environment – települési turisztikai honlap készítés.
3.) Méret-kategóriánként az első három legjobb teljesítményt elérő önkormányzat magyar
iparművész által tervezett díjban részesül.
4.) Minden résztvevő önkormányzat
oklevelet kap.

Az önkormányzatok az alábbi kérdőívet kitöltve vehetnek részt a versenyen. Természetesen amennyiben az egyszerűbb, a kérdőív kitölthető papír-alapon is.
A pályázati anyag kitölthető a következő linkre kattintva:
www.balatonregion.hu/biodiverzitas/kerdoiv

                                    Pályázati határidő: 2011. május 31.

                                                            Sok sikert és jó munkát kívánunk! 

Kistérségi Szociális Programiroda projektnyító rendezvénye

A Kistérségi Szociális Programiroda nevű pályázat projektnyító rendezvénye

2011. február 7.

A nyitórendezvény  programja: 

–    Köszöntő   –    Tóthné Lábecz Katalin szolgálatvezető

–      A gyermekvédelmi szakellátás helyzete  – Turi Renáta Zala megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai vezetője

–      A „Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása” című projekt bemutatása – Tóthné Lábecz Katalin szolgálatvezető, Polai György irodavezető

–      Zárszó

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010-ben sikeresen pályázott a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében szociális alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázaton. 

Ennek alapján 16.100  eFt támogatást kapott, ehhez 1.800 e Ft saját forrást biztosított  illetve a  komplexen összeállított fejlesztési projekt értéke meghaladja a 21 mó Ft-ot. 

A pályázat fő célkitűzése kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének bővítése, melyhez szükséges az infrastruktúrális fejlesztés megvalósítása is.

Ennek keretében szakmai nyitórendezvényt a pályázatot megvalósító szervezet.

A nyítórendezvényen részt vettek a kistérségben működő szociális ellátással foglalkozó szervezetek képviselői. Ennek keretében először Turi Renáta Zala megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai vezetője tartott előadást

a gyermekvédelmi szakellátás helyzetéről.

Azt követően a projekt bemutatására került sor, egyrészt Tóthné Lábecz Katalin szolgálatvezető a szolgáltatás tervezett bővítéséről, a lakossági igényeknek megfelelő új feladatokról tartott tájékoztatót. Ezek közé tartozik  a szociális információs szolgáltatás, a kapcsolattartási ügyelet és a készenléti szolgálat. Olyan feladatok ezek, amelyekre egyre nagyobb szükség van és találkozik a településeken lakók érdekeivel.  

Ezt követően  Polai György irodavezető az infrastruktúrális fejlesztést ismertette.

A rendezvényen zárásként aktuális szakmai kérdések megvitatására került sor.

TÁRSULÁSI TANÁCS ülés 2011.02.04.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2011. február 4 -én (pénteken) 12,00 órára

TÁRSULÁSI TANÁCS  ülést hívok össze.

Az ülés helyszíne:  INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT

        Nagykanizsa, Buda Ernő u. 19.    

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban) 
   Meghívott: Dr. Molnár József  r. alezredes
 2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolója.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi munkájáról.  (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésére.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  
 5. Javaslat a költségcsökkentési lehetőségről, a kommunikációs kapcsolat megújítására a papíralapú előterjesztési anyagok elektronikus formában történő küldésére, netbook/notebook  beszerzése. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi költségvetése.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Területfejlesztési Alap Működési szabályzatának elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Területfejlesztési Alap tisztségviselőinek megválasztása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 9. Támogatás kérés „Hegyek-völgyek” napok rendezvényre. (írásban)

      Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 1. Egyebek:

      a./ 2011. évi közfoglalkoztatási kérdések.(szóban) Meghívott: Pölöskei János kirendeltség vezető

      b./az INKUBÁTORHÁZ és INNOVÁCIÓS KÖZPONT szerepe és jelentősége a kistérség  gazdasági életében. (szóban) Felkért előadó: Mihovics Zoltán projektmenedzser

Az ülésre tisztelettel meghívom. Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.

Pályázati felhívás

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás

Munkaszervezete

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete 

Belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm rend. valamint a Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyve és Ütemterve szerint a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása, intézményei valamint a feladatellátáshoz csatlakozott önkormányzatok és költségvetési szervei belső ellenőrzéseinek megvalósítása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 • Felsőfokú iskolai végzettség,
 • a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 11.§ szerinti végzettség és szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B – kat. jogosítvány, saját gépkocsi használat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Önkormányzati közigazgatásban szerzett belső ellenőri – szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ha rendelkezik az Áht.121/C.§.1. bekezdésben meghatározott engedéllyel, akkor ennek másolata. Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a Társulás döntés előkészítő bizottsága megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

           A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 5.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polai György munkaszervezet vezető nyújt, a 93/516-540  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

                               Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.) vagy személyesen lezárt borítékban.  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr. §    

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

            Személyes meghallgatás útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Kanizsa Hetilap 2011. jan. 20., Zalai Hírlapban 2011. jan. 20., valamint a

www.kanizsaterseg.hu honlapon.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Munkáltató a közszolgálati jogviszony létrejöttével négy hónap próbaidőt köt ki.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információk a www.kanizsaterseg.hu

honlapon elérhetők.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. január 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

T Á R S U L Á S I T A N Á C S ülés 2010.12.22

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. december 22- én (szerda)  14,00 órára

T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

  Az ülés helyszíne:  

ZRINYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

           Murakeresztúr,  Kossuth utca 16

 Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség hulladékszállítási feltételek 2011. évi terveiről.

      Meghívott előterjesztő: Saubermacher kft. képviselője  

 1. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésről.(írásban).

      Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 1. Javaslat a Zala Megyei Vöröskereszttel megkötött ellátási szerződés módosítására.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 2. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011 . évi munkatervére.  (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. Ügyvezetői álláspályázat elbírálásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. Egyebek:

 

Közös évzáró Társulási ülés, 14,30-tól: Nagykanizsai és Zalakarosi Többcélú Társulás

     1. Tájékoztató az Arany János középiskolai kollégiumi programról.(szóban).

         Meghívott előterjesztő: Bene Csaba igazgató, Zsigmondy Vilmos és Széchenyi

         István Szakképző Iskola    

     2. Egyebek

 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.  Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.

T Á R S U L Á S I T A N Á C S ülés 2010.11.24

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. november 24 – én (szerda)  15,30 órára

T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

  Az ülés helyszíne:  NAGYKANIZSA, Bajza u. 2-1.

 Tervezett napirendi pontok:

 1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi I – III. negyedévi költségvetési beszámolójának elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének Alapító Okiratának módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. Pénzkezelési szabályzat aktualizálása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. Határozat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit kft. ügyvezető megbízatásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. Határozat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit kft. könyvvizsgálójáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 7. Egyebek 

Az ülésre tisztelettel meghívom. A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.

Köszöntő

      Köszöntő bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kedves Látogatónk!
Köszöntöm Önt a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának honlapján!

Örülök, hogy a társulásunk iránt érdeklődve ellátogatott weblapunkra, remélem hasznos információkat tudunk nyújtani munkájához, tanuláshoz, szabadidejének hasznos eltöltéséhez.

Magyarország uniós csatlakozását követően nemcsak a gazdasági életben, hanem a közszférában is jelentős változások következtek be, főként a közszolgáltatások szervezésében illetve a helyi önkormányzatok életében is.

Az egyik ilyen esemény a többcélú kistérségi társulások létrehozása 2004-ben, amely sokoldalú együttműködést teremtett a térségben és a közigazgatásban a többcélú kistérségi társulás az önkormányzatok legintenzívebb együttműködési formáját képviseli. A 2010. őszi önkormányzati választások utáni újjáalakulás új terveket, új elképzeléseket és igényeket hozott magával, a meglévő problémákra, a megoldási lehetőségek keresésére az elkövetkező időszak okos és jó gazdálkodása hozhat kiegyensúlyozott fejlődést valamennyi a kistérséghez tartozó önkormányzat számára.

A közigazgatás korszerűsítésének folyamatában fontos mérföldkő volt a kistérségi rendszer valamint a többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó jogi szabályozás kialakítása. Az önkormányzati rendszer megújításában meghatározó szerepet játszanak ezek a tapasztalatok mert a reformfolyamat a következő években folytatódni fog.

Az állampolgárok számára fontos az egyszerűbb ügyintézés, a közszolgáltatások minőségi és hatékony megszervezése, továbbá az ésszerű munkamegosztás kialakítása biztosítja a települések harmonikus fejlődését, amely a lakosságnak az élhetőbb otthont és a biztosabb jövő perspektíváját jelenti.

Modern világunkban ez a honlap a racionalitás jegyében, azzal a kettős céllal jött létre, hogy egyfelől bemutassa a kistérségünk látnivalóit, nevezetességeit, gazdasági, kulturális, társadalmi életünket az érdeklődők számára, hasznos információkat nyújthassunk azoknak, akik településeinkre készülnek utazni, vagy itt szeretnének üzleti vállalkozásba kezdeni, másfelől – a helyben élők számára közérdekű információk és szolgáltatások elérhetővé tétele révén – erősítsük a kistérségben tevékenykedő települések együttműködését, új kommunikációs csatornát nyissunk a települések elöljárói és a térség lakossága felé.

Szeretnénk dinamikusan fejlődő, versenyképes, vállalkozásbarát gazdaságot, szolidáris, együttműködő közösségeket, az esélyegyenlőség megvalósítását, intelligens, környezetbarát kistérséget kiépíteni.

Reméljük sikerül felkelteni érdeklődését a kistérségbe utazáshoz, kérem fogadja el invitálásomat és tekintse meg nevezetességeinket, rendezvényeinket és ismerkedjen meg történelmi értékeinkkel.

Ajánlva magunkat kellemes tájékozódást, jó időtöltést kívánok!

Cseresnyés Péter
Társulás elnöke

T Á R S U L Á S I T A N Á C S ülés 2010.10.29

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. október 29 – én (péntek)  11,00 órára

T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

  Az ülés helyszíne:  NAGYKANIZSA, Bajza u. 2-1.

 Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásáról, a Munkaszervezet bemutatása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

Zárt ülés:

 1. Társulás Elnökének megválasztása (írásban).Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 2. Elnökhelyettesek megválasztása (írásban). Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 3. Elnökségi tagok választása (írásban). Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 4. Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása (írásban). Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 5. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása (írásban). Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 6. Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztás (írásban). Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 7. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 8. Területfejlesztési Alap (TEFA) Bizottság tagjainak megválasztása (írásban). Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 9. Egyebek.

Az ülésre tisztelettel meghívom. A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.