Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlés

Beszámoló az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2011. július 7-i közgyűléséről

Nagykanizsán tartotta rendkívüli közgyűlését az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. A közgyűlésnek egyetlen érdemi napirendi pontja volt, az Alapszabály módosítása az 54/2011.(VI.10.) VM rendeletben meghatározottak szerint. A jelenlévők egyhangúan elfogadták, hogy a Közgyűlés hatáskörébe kerüljön a tagfelvételről való döntés.

2011. augusztus végén tervezik a következő közgyűlést, amelyre várják a belépni kívánó új tagokat. A belépés feltétele jelenlegi tagok közül legalább 2 tag írásos ajánlása.

TÁRSULÁSI TANÁCSÜLÉS 2011.07.14

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére

Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

Ezúton értesítem, hogy

2011. július 14-én (csütörtök)  15,00 órára

T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

Az ülés helyszíne:

KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség lakosságának egészségi állapotáról. (szóban) Meghívott: Dr. Buzás Judit kistérségi tiszti főorvos
 2. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Előterjesztő: Dr. Molnár József alezredes kapitányságvezető
 3. A Térségi Pedagógiai Szakszolgálat és a  Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Intézmény szakmai  beszámolója a 2010/2011. évi feladatellátásról.(írásban)  Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Szmodics Józsefné osztályvezető, Gellén Melinda  igazgató
 4. Javaslat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 2011/2012. tanévre. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  Meghívott: Szmodics Józsefné osztályvezető, Gellén Melinda  igazgató, Horváth Istvánné igazgató
 5. Megállapodás megkötése a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal 2011-2012 tanévre vonatkozóan személygépkocsik üzemeltetésére. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Gellén Melinda  igazgató
 6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása módosított Társulási Megállapodásának aláírása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett őrzés-védelmi pályázatok elbírálása, döntés a szerződésről.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett hordozható számítógép beszerzésre vonatkozó ajánlatok elbírálása, döntés a beszerzésről. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 9. A TEFA Bizottság döntésének elfogadása a benyújtott pályázatokról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 10. Egyebek:

Az ülésre tisztelettel meghívom.  Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.

3. Nagykanizsai Sárkányhajó Bajnokság

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete és vállalkozó kedvű polgármesterekből állt össze a „Többcélús Sárkányok” csapatunk, amely részt vett a 3.

Nagykanizsai Sárkányhajó Bajnokságon. Csapatunk már tavaly is részt vett a bajnokságon így idén már a rutinosok magabiztosságával vágott neki a futamnak, ahol vasárnap délutáni döntőig jutott.

Az elszánt csapat


A győztesek nyugalmával

Kutya meleg volt, de jó volt

A Kistérség Sárkányhajósai már a jövő évi terveiket szövögetik.

Sajtóközlemény

 

 

 

Kistérségi Szociális Programiroda

kialakítása

fejlesztési pályázat

 

A projekt a  Nyugat-dunántúli Operatív Program NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0015 azonosítószámú pályázata keretében elnyert hazai és Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg.

Pályázó: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

A projekt célja:

A Kistérségi Szociális Programiroda kialakításának célja, hogy egy helyen koncentrálódjon a térségi, sokféle szociális tevékenység szervezése, ennek keretében a térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat komplex szakmai munkájának  biztosításához,  tevékenységi körének bővítéséhez legyen lehetőség.

A Kistérségi Szociális Programiroda keretében elérhető szakmai szolgáltatások:

 • Családsegítés
 • Gyermekjóléti szolgáltatás
 • Helyettes szülői hálózat
 • Szociális információs szolgáltatás
 • Kapcsolattartási ügyelet
 • Készenléti szolgálat 

 A projekt műszaki tartalma:

A  80 m2-es  épület felújítása – új villamossági, gépészeti rendszer, új nyílászárók, külső homlokzat hőszigetelése, belső falak vakolatjavítása, festése és a funkcióhoz igazodó irodahelyiségek kialakítása történt meg.

Elkészült az új parkoló térkő burkolattal, kiegészíti gyephézagos kőburkolat és a Bajza utcai bástyakerítés felújítása valósult meg.

Az épület funkciójához kapcsolódóan mozgáskorlátozottaknak gépkocsi parkoló és a szükséges fizikai akadálymentesítés valósult meg, ügyfélfogadókkal.

A Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása egyszerre szolgálja a prevenciós és korrekciós célokat: egyrészt a szociális védőháló hatékonyabb működésével, másrészt a szociális problémákra adott körültekintő szociális munkával. 

Tevékenységünket a térség lakosságáért, a lakosság jólétéért, a térség lakosságának boldogulásáért végezzük.

TÁRSULÁSI TANÁCSÜLÉS 2011.05.12

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2011. május 12-én (csütörtök)  14,00 órára

T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

  Az ülés helyszíne:  

KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT                     

            Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.  

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a 2011/2012. éves helyközi személyszállítási menetrendek változtatásának tervezetéről, annak kistérségi egyeztetése.(szóban) Meghívott: Tóthné Temesi Kinga KSZI irodavezető, MÁV-START, ZALA VOLÁN képviselői.
 2. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves mérleg és kiegészítő melléklet, Könyvvizsgálói jelentés, Közhasznúsági jelentés elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Horváthné Bagó Mónika ügyvezető
 3. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2010. évi szakmai beszámolójának és a 2011. évi üzleti tervének elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Horváthné Bagó Mónika ügyvezető
 4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetési határozatának módosítása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. A TEFA Bizottság döntésének elfogadása a Bizottság elnökének megválasztásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. Egyebek:

 

15,00-tól „Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása”-projektzáró rendezvény:

      15,00-   Köszöntő

     15,05-   A projekt bemutatása          

     15,45-   Állófogadás

Az ülésre tisztelettel meghívom.  Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.

TÁRSULÁSI TANÁCSÜLÉS 2011.04.07

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2011. április 7.- én (csütörtök)  15,00 órára

T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

  Az ülés helyszíne:  

VASEMBERHÁZ, DÍSZTEREM                      

            Nagykanizsa, Erzsébet tér 12.  

 Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Meghívott: Dr. Molnár József rend.  alezredes
 2. A Zala Megyei Vöröskereszt 2010. évi szakmai beszámolója.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató
 3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bizottságainak, elnökségének beszámolója a 2010. évi munkájáról. (írásban) Előterjesztők: Dr. Tóth László FB elnök, Uzonyi Dezső PB elnök, Bali Vera Közb. Biz. elnök,  Cseresnyés Péter elnök. 
 4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi költségvetési előirányzatának módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi belső ellenőrzési munkájáról. (írásban) Előterjesztő:  Cseresnyés Péter elnök
 7.  A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának módosítása.  (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 8.  A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi Közbeszerzési terve. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 9. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Támogatási Szabályzatának elfogadása.  (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 10. Javaslat a támogatás kérésről: „Hegyek-völgyek” napok rendezvényre. (írásban)        Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 11. Határozat a rendezvénysátor igénylésekről. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  
 12. Egyebek: Tájékoztató az Innovatív Dél-Zala LEADER Egyesület pályázatairól.            Meghívott: Ódor László elnök  

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.  Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.

Felhívás az önkormányzatok számára !

 

 Ismét elindult a verseny a

„Biodiverzitás Fővárosa” címért!

Az európai uniós tagállamok környezetvédelmi és területfejlesztési szervezetei keresik a biológiai sokféleség fővárosát Franciaország, Németország, Magyarország, Szlovákia és Spanyolország területén. A versenybe a kis falvaktól a nagyvárosokig bármilyen típusú település bekapcsolódhat.

A verseny célja megtalálni azokat a településeket, amelyek a legjobb teljesítményt nyújtják a biológiai sokféleség megőrzése érdekében. Magyarországon a versenyt a Balatoni Fejlesztési Tanács szakmai szervezete a Balaton Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. koordinálja.
A verseny kérdőívet a Hétfa Elemző Kft. munkatársai fejlesztették ki.

A díjazás  területei 2011-ben:
1.) Magyarország Biodiverzitás Fővárosa címmel járó díj: médiahely (egyéves állandó hirdetés) a Port.hu honlapon;
2.)
Különdíjban részesül a legjobb projekt eredménnyel rendelkező önkormányzat: DestourPro – Environment – települési turisztikai honlap készítés.
3.) Méret-kategóriánként az első három legjobb teljesítményt elérő önkormányzat magyar
iparművész által tervezett díjban részesül.
4.) Minden résztvevő önkormányzat
oklevelet kap.

Az önkormányzatok az alábbi kérdőívet kitöltve vehetnek részt a versenyen. Természetesen amennyiben az egyszerűbb, a kérdőív kitölthető papír-alapon is.
A pályázati anyag kitölthető a következő linkre kattintva:
www.balatonregion.hu/biodiverzitas/kerdoiv

                                    Pályázati határidő: 2011. május 31.

                                                            Sok sikert és jó munkát kívánunk! 

Kistérségi Szociális Programiroda projektnyító rendezvénye

A Kistérségi Szociális Programiroda nevű pályázat projektnyító rendezvénye

2011. február 7.

A nyitórendezvény  programja: 

–    Köszöntő   –    Tóthné Lábecz Katalin szolgálatvezető

–      A gyermekvédelmi szakellátás helyzete  – Turi Renáta Zala megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai vezetője

–      A „Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása” című projekt bemutatása – Tóthné Lábecz Katalin szolgálatvezető, Polai György irodavezető

–      Zárszó

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010-ben sikeresen pályázott a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében szociális alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázaton. 

Ennek alapján 16.100  eFt támogatást kapott, ehhez 1.800 e Ft saját forrást biztosított  illetve a  komplexen összeállított fejlesztési projekt értéke meghaladja a 21 mó Ft-ot. 

A pályázat fő célkitűzése kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének bővítése, melyhez szükséges az infrastruktúrális fejlesztés megvalósítása is.

Ennek keretében szakmai nyitórendezvényt a pályázatot megvalósító szervezet.

A nyítórendezvényen részt vettek a kistérségben működő szociális ellátással foglalkozó szervezetek képviselői. Ennek keretében először Turi Renáta Zala megyei területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai vezetője tartott előadást

a gyermekvédelmi szakellátás helyzetéről.

Azt követően a projekt bemutatására került sor, egyrészt Tóthné Lábecz Katalin szolgálatvezető a szolgáltatás tervezett bővítéséről, a lakossági igényeknek megfelelő új feladatokról tartott tájékoztatót. Ezek közé tartozik  a szociális információs szolgáltatás, a kapcsolattartási ügyelet és a készenléti szolgálat. Olyan feladatok ezek, amelyekre egyre nagyobb szükség van és találkozik a településeken lakók érdekeivel.  

Ezt követően  Polai György irodavezető az infrastruktúrális fejlesztést ismertette.

A rendezvényen zárásként aktuális szakmai kérdések megvitatására került sor.

TÁRSULÁSI TANÁCS ülés 2011.02.04.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2011. február 4 -én (pénteken) 12,00 órára

TÁRSULÁSI TANÁCS  ülést hívok össze.

Az ülés helyszíne:  INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT

        Nagykanizsa, Buda Ernő u. 19.    

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban) 
   Meghívott: Dr. Molnár József  r. alezredes
 2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolója.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi munkájáról.  (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésére.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  
 5. Javaslat a költségcsökkentési lehetőségről, a kommunikációs kapcsolat megújítására a papíralapú előterjesztési anyagok elektronikus formában történő küldésére, netbook/notebook  beszerzése. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi költségvetése.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Területfejlesztési Alap Működési szabályzatának elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Területfejlesztési Alap tisztségviselőinek megválasztása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 9. Támogatás kérés „Hegyek-völgyek” napok rendezvényre. (írásban)

      Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 1. Egyebek:

      a./ 2011. évi közfoglalkoztatási kérdések.(szóban) Meghívott: Pölöskei János kirendeltség vezető

      b./az INKUBÁTORHÁZ és INNOVÁCIÓS KÖZPONT szerepe és jelentősége a kistérség  gazdasági életében. (szóban) Felkért előadó: Mihovics Zoltán projektmenedzser

Az ülésre tisztelettel meghívom. Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.