Pályázati felhívás

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás

Munkaszervezete

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete 

Belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm rend. valamint a Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyve és Ütemterve szerint a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása, intézményei valamint a feladatellátáshoz csatlakozott önkormányzatok és költségvetési szervei belső ellenőrzéseinek megvalósítása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 • Felsőfokú iskolai végzettség,
 • a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 11.§ szerinti végzettség és szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B – kat. jogosítvány, saját gépkocsi használat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Önkormányzati közigazgatásban szerzett belső ellenőri – szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ha rendelkezik az Áht.121/C.§.1. bekezdésben meghatározott engedéllyel, akkor ennek másolata. Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a Társulás döntés előkészítő bizottsága megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

           A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 5.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polai György munkaszervezet vezető nyújt, a 93/516-540  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

                               Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.) vagy személyesen lezárt borítékban.  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr. §    

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

            Személyes meghallgatás útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Kanizsa Hetilap 2011. jan. 20., Zalai Hírlapban 2011. jan. 20., valamint a

www.kanizsaterseg.hu honlapon.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Munkáltató a közszolgálati jogviszony létrejöttével négy hónap próbaidőt köt ki.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információk a www.kanizsaterseg.hu

honlapon elérhetők.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. január 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

T Á R S U L Á S I T A N Á C S ülés 2010.12.22

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. december 22- én (szerda)  14,00 órára

T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

  Az ülés helyszíne:  

ZRINYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

           Murakeresztúr,  Kossuth utca 16

 Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség hulladékszállítási feltételek 2011. évi terveiről.

      Meghívott előterjesztő: Saubermacher kft. képviselője  

 1. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésről.(írásban).

      Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 1. Javaslat a Zala Megyei Vöröskereszttel megkötött ellátási szerződés módosítására.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 2. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011 . évi munkatervére.  (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. Ügyvezetői álláspályázat elbírálásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. Egyebek:

 

Közös évzáró Társulási ülés, 14,30-tól: Nagykanizsai és Zalakarosi Többcélú Társulás

     1. Tájékoztató az Arany János középiskolai kollégiumi programról.(szóban).

         Meghívott előterjesztő: Bene Csaba igazgató, Zsigmondy Vilmos és Széchenyi

         István Szakképző Iskola    

     2. Egyebek

 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.  Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.

T Á R S U L Á S I T A N Á C S ülés 2010.11.24

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. november 24 – én (szerda)  15,30 órára

T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

  Az ülés helyszíne:  NAGYKANIZSA, Bajza u. 2-1.

 Tervezett napirendi pontok:

 1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi I – III. negyedévi költségvetési beszámolójának elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének Alapító Okiratának módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. Pénzkezelési szabályzat aktualizálása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. Határozat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit kft. ügyvezető megbízatásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. Határozat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit kft. könyvvizsgálójáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 7. Egyebek 

Az ülésre tisztelettel meghívom. A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.

Köszöntő

      Köszöntő bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kedves Látogatónk!
Köszöntöm Önt a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának honlapján!

Örülök, hogy a társulásunk iránt érdeklődve ellátogatott weblapunkra, remélem hasznos információkat tudunk nyújtani munkájához, tanuláshoz, szabadidejének hasznos eltöltéséhez.

Magyarország uniós csatlakozását követően nemcsak a gazdasági életben, hanem a közszférában is jelentős változások következtek be, főként a közszolgáltatások szervezésében illetve a helyi önkormányzatok életében is.

Az egyik ilyen esemény a többcélú kistérségi társulások létrehozása 2004-ben, amely sokoldalú együttműködést teremtett a térségben és a közigazgatásban a többcélú kistérségi társulás az önkormányzatok legintenzívebb együttműködési formáját képviseli. A 2010. őszi önkormányzati választások utáni újjáalakulás új terveket, új elképzeléseket és igényeket hozott magával, a meglévő problémákra, a megoldási lehetőségek keresésére az elkövetkező időszak okos és jó gazdálkodása hozhat kiegyensúlyozott fejlődést valamennyi a kistérséghez tartozó önkormányzat számára.

A közigazgatás korszerűsítésének folyamatában fontos mérföldkő volt a kistérségi rendszer valamint a többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó jogi szabályozás kialakítása. Az önkormányzati rendszer megújításában meghatározó szerepet játszanak ezek a tapasztalatok mert a reformfolyamat a következő években folytatódni fog.

Az állampolgárok számára fontos az egyszerűbb ügyintézés, a közszolgáltatások minőségi és hatékony megszervezése, továbbá az ésszerű munkamegosztás kialakítása biztosítja a települések harmonikus fejlődését, amely a lakosságnak az élhetőbb otthont és a biztosabb jövő perspektíváját jelenti.

Modern világunkban ez a honlap a racionalitás jegyében, azzal a kettős céllal jött létre, hogy egyfelől bemutassa a kistérségünk látnivalóit, nevezetességeit, gazdasági, kulturális, társadalmi életünket az érdeklődők számára, hasznos információkat nyújthassunk azoknak, akik településeinkre készülnek utazni, vagy itt szeretnének üzleti vállalkozásba kezdeni, másfelől – a helyben élők számára közérdekű információk és szolgáltatások elérhetővé tétele révén – erősítsük a kistérségben tevékenykedő települések együttműködését, új kommunikációs csatornát nyissunk a települések elöljárói és a térség lakossága felé.

Szeretnénk dinamikusan fejlődő, versenyképes, vállalkozásbarát gazdaságot, szolidáris, együttműködő közösségeket, az esélyegyenlőség megvalósítását, intelligens, környezetbarát kistérséget kiépíteni.

Reméljük sikerül felkelteni érdeklődését a kistérségbe utazáshoz, kérem fogadja el invitálásomat és tekintse meg nevezetességeinket, rendezvényeinket és ismerkedjen meg történelmi értékeinkkel.

Ajánlva magunkat kellemes tájékozódást, jó időtöltést kívánok!

Cseresnyés Péter
Társulás elnöke

T Á R S U L Á S I T A N Á C S ülés 2010.10.29

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. október 29 – én (péntek)  11,00 órára

T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

  Az ülés helyszíne:  NAGYKANIZSA, Bajza u. 2-1.

 Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásáról, a Munkaszervezet bemutatása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

Zárt ülés:

 1. Társulás Elnökének megválasztása (írásban).Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 2. Elnökhelyettesek megválasztása (írásban). Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 3. Elnökségi tagok választása (írásban). Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 4. Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása (írásban). Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 5. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása (írásban). Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 6. Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztás (írásban). Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 7. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 8. Területfejlesztési Alap (TEFA) Bizottság tagjainak megválasztása (írásban). Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 9. Egyebek.

Az ülésre tisztelettel meghívom. A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.

A kistérség bemutatása

 A Nagykanizsai Kistérség a Nyugat-dunántúli régióhoz tartozó Zala megye déli részén, a Principális csatorna völgyében, 27 települést magába foglalva található, területe 552,93 km2, lakosságszáma 2009. januárjában  66.997 fő.

Földrajzi helyzet kedvezőnek mondható, fekvéséből adódóan közlekedésére és gazdasági életére meghatározó az osztrák, szlovén, horvát határ és a Balaton közelsége, Nyugat- és Dél-Dunántúlt összekötő szerepe. Térkapcsolatait tekintve fontos a megyeszékhely, a főváros és a Balaton, valamint a határ főutakon történő elérhetősége az M7 autópályán és a 74-es főúton. A kistérség nemzetközi logisztikai szerepét erősíti a tény, hogy itt található a megye egyetlen vasúti határátkelőhelye is, Murakeresztúr – Kotoriba és közelében a sármelléki nyilvános nemzetközi repülőtér, amely az ország legnagyobb forgalmú vidéki reptere.

A kistérségben maghatározó Nagykanizsa szerepe, a foglalkoztatás, az intézményhálózat (oktatás, közművelődés, szociális ellátás) területén, valamint a közigazgatásban (okmányiroda, építésügy, gyámhivatal stb.) is körzetközponti szerepet tölt be. A települések közigazgatására jellemző, hogy többen társulnak a feladatok ellátására, körjegyzőséget alkotva.

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása jelenlegi szervezeti formájában 2005. márciusában alakult, jogutódja az 1996-ban alakult Nagykanizsa és Környéke Települések Területfejlesztési Társulásának.

A többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó törvény hatályba lépését követően a statisztikai kistérséghez tartozó valamennyi önkormányzat csatlakozott a többcélú társuláshoz, munkáját az elfogadott Társulási Megállapodás szellemében végzi. A kistérséghez az alábbi 27 település tartozik: Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró, Pölöskefő, Rigyác, Sormás, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalaszentbalázs

A Társulás tevékenységében a területfejlesztési, közszolgáltatás szervezési feladatok koordinálása, pályázatok készítése, lebonyolítása a meghatározó. Ennek alapján a kistérség területének összehangolt fejlesztése (fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása); a kistérség településein a közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése, szervezése valamint a településfejlesztés összehangolása történik. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében társulási megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg,  hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait:

 • területfejlesztés,
 • szociális ellátás,
 • család-, gyermek- és ifjúságvédelem,
 • közoktatási feladatellátás szervezés,
 • belső ellenőrzés,
 • közművelődés és sport,
 • szolgáltatás-szervezési feladatok,
 • település- és területrendezés,
 • természet- és környezetvédelem, hulladékgazdálkodás
 • közlekedés,
 • településüzemeltetési feladatok

 A Társulás kötelezően ellátja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben szabályozott feladat-és hatásköröket, mint kistérségi fejlesztési tanács.

A Társulás a fenti feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végezte illetve végzi, ügyelve a pénzügyi fenntarthatóságra és így ezen céloknak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat.

 A Társulás 2005. óta a költségvetési törvény alapján normatív állami támogatást igényel, azt a jogcímeknek megfelelően átadja az intézményeket fenntartó önkormányzatok számára, feladat ellátási megállapodás alapján.  

 A Társulás feladatellátása során szakmai és komplex program előkészítő, javaslattevő, programmenedzselő, koordináló, döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet folytat.

Tanácsülés 2010.09.27.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. szeptember 27-én( hétfő ) 14,00 órára

  KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  és   T Á R S U L Á S I  TANÁCS ülést  hívok össze.

Az ülés helyszíne:  NAGYKANIZSA, Bajza u. 2-1.

 Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban)  Meghívott előterjesztő: Dr. Molnár József rendőrkapitány
 2. Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.  Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
 3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi költségvetési határozatának módosítása. Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
 4. Tájékoztató a Kistérségi Szociális Programiroda pályázat megvalósításáról.(írásban) Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
 5. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére a Magyarországi Volksbank Zrt-vel. (írásban)  Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
 6. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hatósági ellenőrzéséről. (írásban) Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
 7. Megállapodás módosítás kezdeményezése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával a helyettes  szülői feladatellátásra vonatkozóan.(írásban)         Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
 8. Együttműködési megállapodás  jóváhagyása a SULI HARMÓNIA  – 2007 Alapítvánnyal.(írásban)  Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
 9. Megállapodás megkötése a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. -vel működési támogatásra. (írásban) Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
 10. Egyebek

 Az ülésre tisztelettel meghívom. Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.

Bankszámlaszám változás

      Bankszámlaszám változás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

2010 szeptember 1-től az alábbi bankszámlaszámok lépnek érvénybe a Kanizsatérségnél

14100134-16450149-01000007    Költségvatési elszámolási számla

14100134-16450149-02000000    Normatív állami hozzájárulások

14100134-16450149-03000003    Területfejlesztési alap alszámla

14100134-16450149-04000006    Közmunka program alszámla

14100134-16450149-05000009    Szociális programiroda alszámla

Szepetnek

  Meghívó

A Szepetneki Nefelejcs Egyesület vezetősége szeretettel meghívja Önt a 2010.-augusztus-28. (szombat) 10.00 órai kezdettel V. alkalommal tartandó

LECSÓFESZTIVÁLRA.

Jelentkezni lehet még krumpliprósza és dödölle
készítéssel is!

 Helye: Szepetnek Királyi Pál ÁMK udvara

4 fős csoportok jelentkezését várjuk.

A főzéshez vizet és tűzifát biztosítunk!

Jelentkezésüket 2010 -08 -20-ig várjuk a következő telefonszámra: 93/30/837-65-11

 Az idén is kulturális műsorral szeretnénk színesebbé tenni rendezvényünket.
.

Azon csoportok akik bármilyen étellel neveznek,

lépnek fel a délutáni műsoron.

Eredmény hirdetés a díjak átadása és a tombola húzás a kulturális műsor után lesz.

Mindenkit szeretettel várunk.

GrabantJánosné
elnök.