Tanácsülés 2010.07.19.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. július 19-én( hétfő ) 15,00 órára

  KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  és   T Á R S U L Á S I  TANÁCS ülést  hívok össze.

Az ülés helyszíne:  VASEMBERHÁZ, DÍSZTEREM

                                NAGYKANIZSA, Erzsébet tér 1.

 Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban)  

Meghívott előterjesztő: Dr. Molnár József rendőrkapitány

 1. Javaslat a NyDOP pályázat lebonyolításával kapcsolatos szerződés megkötésére.

       (írásban). Előterjesztő: Marton István elnök

 1. Közbeszerzés Ajánlattételi felhívás elfogadása. (írásban) Előterjesztő:  Marton István elnök    
 2. A Térségi Pedagógiai Szakszolgálat és a  Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Intézmény beszámolója a 2009/2010. évi feladatellátásról.(írásban)  Előterjesztő: Marton István elnök
 3. Javaslat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 2010/2011. tanévre. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök  Meghívott: Szmodics Józsefné osztályvezető, Gellén Melinda  igazgató, Horváth Istvánné igazgató
 4. Megállapodás megkötése a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal 2010-2011 tanévre vonatkozóan személygépkocsik üzemeltetésére. (írásban) Előterjesztő: Marton István   elnök
 5. Támogatás kérése a 2010/2011. tanév városkörnyéki diákolimpiai bajnokság szervezésére. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 6. Javaslat a CÉDE pályázatban keletkezett tartalék felhasználására. Előterjesztő: Marton István  elnök
 7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának , szabályzatoknak a módosítása.(írásban). Előterjesztő: Marton István elnök
 8. Tájékoztató a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. nyertes pályázatáról. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 9. Javaslat helyi esélyegyenlőségi programok készítésére. (írásban). Előterjesztő: Marton István elnök
 10. Egyebek

 Az ülésre tisztelettel meghívom. Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.

Kanizsa Térségi Krónika 4. szám

Tartalomból:

Közművelődési konferencia

A közösségi közlekedés fejlesztése a cél

Tudta? – információs rovatunk

Júniusi Rendezvénynaptár

Kiállítás és fotópályázat

Kiadvány készült Kanizsatérség kincsei címmel

Bemutatkozik Csapi

KVÍZ

Képzések a közmunkaprogram keretében

Hálózatépítés a Zrínyiek nyomán

Az újság  letölthető innen: Kanizsa térségi Krónika (4. szám)

Tanácsülés 2010.05.25.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. május 25-én( kedd ) 14,00 órára

  KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  és   T Á R S U L Á S I  TANÁCS ülést  hívok össze.

Az ülés helyszíne:  VASEMBERHÁZ, DÍSZTEREM

                                NAGYKANIZSA, Erzsébet tér 1.

 KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS tervezett napirendi pontjai:

 1. Tájékoztató a 2010/2011. éves helyközi személyszállítási menetrendek változtatásának tervezetéről, annak kistérségi egyeztetése.(írásban) Meghívott: Tóthné Temesi Kinga KSZI irodavezető, MÁV-START, ZALA VOLÁN képviselői.
 2. Jelölés és tag delegálása Nyugat-dunántúli Regionális Közlekedési Szakbizottságba. (írásban). Előterjesztő: Marton István elnök
 3. Egyebek

TÁRSULÁSI  TANÁCS ülés tervezett napirendi pontjai:

 1. Tájékoztató a Közép-Pannon Regionális Zrt. üzletrész vételi ajánlatáról.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010.évi költségvetési határozatának módosítása.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 3. A Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési nonprofit Kft. 2009. évi beszámolójának, mérlegének és közhasznúsági jelentésének elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök  Meghívott: Bencze Olga könyvvizsgáló, Némethné Hohl Erzsébet Kht. könyvelője.
 4. A Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadása. (írásban)  Előterjesztő: Marton István elnök. Meghívott: Bencze Olga könyvvizsgáló, Némethné Hohl Erzsébet Kht. könyvelője.
 5. Egyebek

 Az ülésre tisztelettel meghívom. Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.

Kanizsa Térségi Krónika

      Kanizsa Térségi Krónika bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tartalomból:

Közmunkaprogramokkal a térségben
Nőnapi meglepetés
Tudta? – információs rovatunk
Májusi Rendezvénynaptár
Versenyképesebb Jövőért TISZK felhívás, ismertető
Térségi Népzene – Néptánc Találkozó
Őrségi üzenetek
Jeles napok áprilisban
Bemutatkozik Börzönce
Surdi farsang
Művészeti Fesztivál beszámoló

Az újság  letölthető innen: Kanizsa térségi Krónika (3. szám)

Tanácsülés 2010.04.13.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. április 13-án ( kedd ) 16,00 órára

  Rendkívüli Társulási Tanács és Kistérségi  Fejlesztési Tanács ülést hívok össze.

Az ülés helyszíne:  VASEMBERHÁZ, DÍSZTEREM

                                NAGYKANIZSA, Erzsébet tér 1.

 Tervezett napirendi pontok:

 1. PANNON GSM Távközlési Zrt. Szolgáltatási ajánlata a Nagykanizsai Kistérség részére.(írásban)Meghívott: szolgáltató képviselője
 2. Pályázati támogatás a Nagykanizsa Megyei Jogú Város által fenntartott Miklósfai óvoda felújítási pályázatához. Előterjesztő: Marton István elnök
 3. Pályázati támogatás az iskolapszichológus foglalkoztatása a Nagykanizsai Kistérségben tárgyában. Előterjesztő: Marton István elnök
 4. Tájékoztató a „Közösségi közlekedés fejlesztése a Nagykanizsai Kistérségben” pályázat településekre vonatkozó feladatokról.
 5. Egyebek:

 Az ülésre tisztelettel meghívom. Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

Tanácsülés 2010.03.29.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

Társulási Tanács tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony !

Tisztelt Polgármester Úr !

Ezúton értesítem, hogy

2010. március  29-én ( hétfőn ) 14,00 órára

  TÁRSULÁSI TANÁCS  ülést hívok össze.

 

Az ülés helyszíneVASEMBERHÁZ  DÍSZTEREM

       Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.

Tervezett napirendi pontok:

 

 1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi költségvetési határozatának módosítása.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi beszámolója a költségvetési gazdálkodásról. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 3. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi belső ellenőrzési munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 4. Belső ellenőrzési kézikönyv elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök  
 5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás gyermekjóléti alapellátási feladatainak bővítése.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi Közbeszerzési terve.

(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök

 1. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. „Tudással a jövőért!” című, TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0008. azonosítószámú pályázatának időszakos beszámolója.(írásban). Előterjesztő: Marton István elnök
 2. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0041. azonosítószámú, benyújtott pályázatáról tájékoztató.(írásban)  Előterjesztő: Marton István elnök
 3. Egyebek.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.  Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag). Az igazolt meghatalmazáshoz a vonatkozó törvény szerinti igazolást is kérjük hozza magával a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

Üdvözlettel:

Marton István

elnök

TÉRSÉGI NÉPZENEI-NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ

A „Napra-forgós Kistérségi Napok” programsorozat 2. rendezvényének keretében népzenei és néptánc találkozóra került sor a kistérségünkben működő néptánc, népzenei és népdaléneklő szólisták és csoportok részvételével.

A találkozónak a Zalaszentbalázsi Művelődési Ház adott otthont. A program a Petőfi Sándor Általános Iskola dolgozóinak lelkes szervezésével és közreműködésével valósult meg.

 

A szép számmal megjelent hagyományőrző csoportok közös éneklésével kezdődő programot Molnár Mihály polgármester Úr lelkesítő köszöntő beszéde nyitotta.

Ezt követően minden csoport bemutatta otthonról hozott dalcsokrát, művészi produkcióját.

Fellépő csoportok és szólisták:

 1. Zalaszentbalázsi Népdalkör
 2. Zalaszentbalázsi Petőfi Sándor Általános Iskola csoportjai:

–          Búzavirág

–          Gál Tímea

–          Kishuszárok

–          Zsohár Patrik

–          Boglárkák

–          Pap Valentina

–          Pacsirták

 1. Újudvari Népdalkör
 2. Árvácska Dalkör
 3. Csillag Citera – együttes Zalaszentbalázs
 4. Szepetneki Nefelejcs Együttes néptánc csoportja
 5. Zalaszentbalázsi nyugdíjas klub énekkara
 6. Nótakedvelők Nagyrécse
 7. Kodály Zoltán Művelődési Ház énekkara
 8. Andrasek Pálné Murakeresztúr
 9. Szepetneki Nefelejcs Nyugdíjas Néptánc csoport
 10. Rozmaring Asszonykórus Murakeresztúr
 11. Tungsram Nyugdíjasok Énekkara
 12. Szepetneki Horvát Kórus
 13. Gyöngyvirág Tánc-csoport Nagykanizsa

 A fellépők EMLÉKLAPOT kaptak ajándékba, melyen a napraforgó virága szimbolizálja a rendezvénysorozat mottóját: összefogással, hagyományteremtő rendezvényekkel megőrizhetjük értékeinket, hozzájárulhatunk az összetartás és összetartozás érzésének megszilárdításához.

A vendégül látás ízletes köményes kiflije a zalaszentbalázsi asszonyok konyhaművészetéről tett tanúságot.

Ezen a szombat délutánon minden résztvevő gazdagabb lett az általa adott, és a másoktól kapott népi értékek szívet-lelket melengető kincsei által.

Mint egy nagy gyűjtőmedencébe, ezer év alatt sok patak folyt bele. Nincs a magyarságnak az a rétege, annak egy élménye, hogy ne hagyott volna nyomot benne. Ezért: az egész magyarság lelkének tükre.

Százhangú orgona a magyar népzene, mindenre van hangja, a szelíd tréfától a tragédiáig. …. A tűznek nem szabad kialudni.”

/Kodály Zoltán/

  

Köszönetünket fejezzük ki a Zalaszentbalázsi Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusainak és valamennyi dolgozójának, akik önzetlen, lelkiismeretes munkájukkal lehetővé tették, hogy egy színvonalas, tartalmas szombat délutánt tölthessünk el Zalaszentbalázson.

NAPRA – FORGÓS KISTÉRSÉGI NAPOK 1.

Surd, 2010. 02. 06.

 A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Új tudás-műveltséget mindenkinek pályázati program támogatásával Napra-forgós Kistérségi Napok programsorozatot valósít meg.

Célkitűzésünk, hogy a kistérség lakosai felelevenítsék és megismerjék saját népszokásaikat, szellemi és tárgyi örökségeit, illetve hogy egymás értékeivel is megismerkedjenek.

A programsorozat vándoroltatás jelleggel érinti a térség arra alkalmas infrastruktúrával rendelkező településeit, illeszkedve a helyi hagyományokhoz.

A rendezvénysorozat első helyszíne SURD község volt.

 „Térségi Farsangoló” címmel vidám farsangi maskarázásra hívtuk a térség „apraját-nagyját”.

Kanász János Úr, Surd község polgármesterének szívéjes köszöntője, valamint Marton István Úr, a társulás elnökének elismerő szavait követően kezdetét vette a farsangolás.

 A program hangulatos jelmezes felvonulással kezdődött. A surdi fiatalok ifjúsági csoportja, valamint a kistérség munkaszervezetének dolgozói közül jó páran ötletes maskarába bújtak.

A farsang hercegi párjának nyitó táncát követően kezdetét vette a fergeteges farsangi mulatozás. Képek itt megtekinthetők.

A surdi asszonyok szakácstudományának és szorgalmas munkájának köszönhetően barátságos és bőséges vendéglátásban volt részünk. Többek közt megízlelhettük a finom szalagos farsangi fánkot, igazi házi lekvárral.

 Köszönet a házigazdának és a szervezőknek a hangulatos délutánért.