Társulási tanácsülés 2015.05.27.

      Társulási tanácsülés 2015.05.27. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulási Tanács ülését

2015. május 27-én (szerda) 14,30 órára

összehívom.

 

Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Beszámoló a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Meghívott: Dr. Molnár József rend. alezredes  
 2. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves mérleg és kiegészítő melléklet, Könyvvizsgálói jelentés, és Közhasznúsági jelentés elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Varga Miklós ügyvezető, meghívott: Bencze Olga könyvvizsgáló, Némethné Hohl Erzsébet könyvelő
 3. A Társulás és intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 4. Tájékoztatás a rendezvénysátor 2015. évi igénylésekről és üzemeltetésről.(írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 5. Tájékoztatás a 2010. évben összeállított közösségi közlekedésfejlesztési projekt aktualizálásáról. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 6. Javaslat a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának kiírására (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 7. Egyebek

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Dénes Sándor

elnök

Társulási tanácsülés 2015.04.16.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulási Tanács ülését

2015. április  16.– án (csütörtök) 14,30 órára

összehívom.

 

Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Beszámoló a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Meghívott: Dr. Molnár József rend. alezredes  
 2. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési határozatának módosítása.(írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 3. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás beszámolója a 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 4. Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi belső ellenőrzési munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 5. Tájékoztatás a rendezvénysátor 2015. évi igénylésekről és üzemeltetésről.(írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 6. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 7. Javaslat a 2015. évi közfoglalkoztatás támogatására (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 8. Egyebek: 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Dénes Sándor

elnök

Társulási tanácsülés 2015.02.19.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulási Tanács ülését

2015. február  19.– én (csütörtök) 14,30 órára

összehívom.

 

Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Beszámoló a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Meghívott: Dr. Molnár József rend. alezredes    
 2. A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évi szakmai beszámolója (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 3. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás bizottságainak beszámolója a 2014. évi munkáról. Előterjesztők: Dr. Tóth László FB elnök, Vlasicsné Fischl Timea PB elnök, Dénes Sándor elnök
 4. Szakmai beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Társulása 2014. évi munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 5. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetése.(írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 6. Javaslat a Társulási tanácstagok elektronikus kapcsolattartásának eszközbeszerzésére. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 7. Beszámoló a rendezvénysátor 2014. évi igénybevételéről és javaslat a 2015. évre vonatkozó használatának módjára. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 8. Javaslat a Társulás 2015. évi belső ellenőrzési munkatervére.(írásban). Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 9. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. Mentorhálózata szolgáltatásainak kiterjesztésére.(írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 10. Javaslat az állattartással kapcsolatos miniszteri rendelet módosításának kezdeményezésére.(írásban). Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
 11. Egyebek:   

– Tájékoztatás az erdőben történő fakitermelés engedélyezéséről (írásban) __Előterjesztő: Dénes Sándor elnök
– Tájékoztató a települések könyvtári ellátásáról 2015-ben.(szóban) Előadó: __Halis István Könyvtár képviselője
– Tájékoztatás az információ biztonsági kötelezettségről – Bizottsági tagok __megválasztása. Előterjesztő: Dénes Sándor elnök

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Dénes Sándor

elnök

Karácsony

Karácsony

Betlehemi éjjel

Betlehemi fényes csillag
Le ne tűnj az égről:
Ragyogj a világra,
Küldd mennyei fényed
Az Isten Fiának
Békés jászolára.

.

Jer, mutasd az utat
Bölcseknek és királyoknak,
Hogy odataláljon…
És taníts meg újra,
Hogy a szeretetnél
Nincs szebb a világon!

Baja Mihály

Boldog, szeretetben töltött, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás

Társulási tanácsülés 2014.12.04.

M E G H Í V Ó

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Társulási Tanács tagjai részére

 

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselő és polgármester választást követően a képviselő-testületeknek a Mötv. 43.§ (1) bekezdése értelmében tizenöt napon belül kell megtartani az alakuló ülésüket.

A Mötv. 95.§ (3) bekezdése értelmében a társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az alakuló ülések megtartását követően sor kerülhet a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa alakuló ülésének megtartására. Az alakuló ülés mielőbbi megtartása – a törvényi rendelkezéséken túl – azért is fontos, hogy a Tag önkormányzatoknak a Társulás által nyújtott közszolgáltatások, a fenntartott intézmény és a nonprofit gazdasági társaság hatékony és zökkenőmentes működtetése biztosított legyen.

A jogszabályi rendelkezések és a hatályos Társulási Megállapodás szerint az önkormányzati választásokat követő első ülést a székhely település polgármesterének kell összehívni, az elnök megválasztásáig az elnök feladatait a székhely település polgármestere látja el.

 

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzat Társulási Tanács ülését

2014. december  04.– én (csütörtök) 14,00 órára

összehívom.

 

Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásról. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
 2. A Társulás Elnökének megválasztása (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
 3. Javaslat az Alelnök választására (írásban). Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
 4. Javaslat a Társulási Bizottságok tagjainak megválasztására (írásban). Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
 5. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagoknak a megválasztására. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
 6. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető választására vonatkozóan. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
 7. Javaslat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának felülvizsgálatára. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester //Nk és a Térsége társulási megállapodás (Melléklet)
 8. Egyebek: – szabályzatok aktualizálása, elektronikus kapcsolatok (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester //2014 Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés szabályzat (Melléklet) //Társulás pénzkezelési szabályzat (Melléklet) //Kiegészítés könyvvvizsgálatra javaslat

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Dénes Sándor

elnök

Társulási tanácsülés 2014.10.08.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulási Tanács ülését

2014. október  08.– án (szerda) 14,00 órára

összehívom.

 

Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató az elmúlt négy év kistérségi önkormányzati együttműködésről.
 2. Egyebek: 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Társulási tanácsülés 2014.09.04.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulási Tanács ülését

2014. szeptember  04 – én (csütörtök) 14,00 órára

összehívom.

 

Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Meghívott: Dr. Molnár József rend. alezredes  
 2. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Területfejlesztési Alap Bizottság döntésének jóváhagyása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. Javaslat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének módosítására. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. Tájékoztató a Társulás 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
 5. Javaslat a létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri támogatás leigénylésére.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
 6. Tájékoztató a Társulás által előkészített pályázatok ügyeiről.z.n (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
 7. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 8. Beszámoló a 2013/2014. tanév városkörnyéki diákbajnokságáról és támogatás kérése a 2014/2015. évi városkörnyéki diákbajnokság megrendezéséhez. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 9. Javaslat a Citroen gépkocsi üzemeltetésre történő átadására a KLIK részére 2014. szeptembertől. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 10. Egyebek: fakivágási kérelem ügye

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Társulási tanácsülés 2014.06.27.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai és Térsége Önkormányzati Társulási tanács ülését

2014. június  27 – én (péntek) 10,00 órára

összehívom.

 

Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Beszámoló a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Meghívott: Dr. Molnár József rend. alezredes  
 2. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit kft. ügyvezetői tisztségére kiírt pályázat megtárgyalása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. A Társulás Bajza utcai ingatlanán, helyi védelem alatt lévő kertben található fák kivágásának kérelme. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. Tájékoztató a MÁK Igazgatóság ellenőrzési jelentéséről a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi beszámolójára vonatkozóan. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. Tájékoztató a Társulási bűnmegelőzési koncepció elkészítéséről. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. Egyebek:

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.

ügyvezetői állás betöltésére

 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa pályázatot ír ki a kizárólagos tulajdonában álló Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Király u. 47.) ügyvezetői feladatainak 2014. július 1-től 2014. december 31-ig való ellátására.

Az ügyvezető főbb feladatai és díjazása:
–    a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározottak, valamint a társulási tanács határozatainak és az önkormányzatokkal megkötött szerződéseknek megfelelően a

Társaság gazdaságos és hatékony működtetése, sikeres pályázatok összeállítása és megvalósítása.

Az ügyvezető megbízatását díjazás nélkül látja el, bérezése a Nonprofit Kft. által elnyert különböző pályázatok megvalósításából, projektvezetői, projektmenedzseri teendők ellátásából származik.

Pályázati feltételek:

–    magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, felsőfokú iskolai végzettség,

–    felhasználói szintű számítógépes ismeret,
A pályázat tartalmazza: 
–    a pályázó aláírt szakmai önéletrajzát,
–    az iskolai végzettségeit igazoló okiratokat, vagy azok egyszerű másolatát,
–    a pályázó szakmai-stratégiai elképzeléseit a társaság tevékenységére, a Nonprofit kft. irányítására

–    3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt ( vagy igazolás arra vonatkozóan, hogy a

     pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte )

–   a pályázó nyilatkozatait arra vonatkozóan:
    –  a pályázatával kapcsolatban a döntést az előkészítő bizottsági ülésen és a  társulási tanács ülésen   

       zárt ülés keretében tárgyalja-e vagy hozzájárul a nyílt üléshez.
    –  nyilatkozat a 2006. évi IV. tv. 23. §-ában és 25. §-ban meghatározott kizárási és

       összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn

    –  a 2007. évi CLII. Törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

    –  más, köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után

       részesül-e javadalmazásban.

    – hozzájárulását ahhoz, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

       összefüggő kezeléséhez, az elbírálásban részt vevők azt megismerhessék

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–    vezetői gyakorlat, pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat, „B” kategóriás jogosítvány.

Pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 13. 12,00 óra

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.  

A pályázatokat Cseresnyés Péter elnök részére, Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás címére,  8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft ügyvezetői pályázat ”

A pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alapján, döntést előkészítő bizottság ülésén történő személyes meghallgatást követően, a döntést a társulási tanács hozza meg.
A társulási tanács fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek.
A pályázattal kapcsolatban további információ Cseresnyés Péter elnöktől kérhető a

06-20-849-2301 telefonszámon.
A pályázat közzétételének helye: Zalai Hírlap, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, www.kanizsaterseg.hu.