Pályázatok

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás

Munkaszervezete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete 

Belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm rend. valamint a Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyve és Ütemterve szerint a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása, intézményei valamint a feladatellátáshoz csatlakozott önkormányzatok és költségvetési szervei belső ellenőrzéseinek megvalósítása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
  • Felsőfokú iskolai végzettség,
  • a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 11.§ szerinti végzettség és szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • B – kat. jogosítvány, saját gépkocsi használat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Önkormányzati közigazgatásban szerzett belső ellenőri – szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ha rendelkezik az Áht.121/C.§.1. bekezdésben meghatározott engedéllyel, akkor ennek másolata. Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a Társulás döntés előkészítő bizottsága megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

           A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 5.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polai György munkaszervezet vezető nyújt, a 93/516-540  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

                               Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.) vagy személyesen lezárt borítékban.  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr. §    

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

            Személyes meghallgatás útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Kanizsa Hetilap 2011. jan. 20., Zalai Hírlapban 2011. jan. 20., valamint a

www.kanizsaterseg.hu honlapon.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Munkáltató a közszolgálati jogviszony létrejöttével négy hónap próbaidőt köt ki.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információk a www.kanizsaterseg.hu

honlapon elérhetők.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. január 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.