Sikeres Pályázatok

Sikeres pályázatok 2004-2008

2004

  2004    A szociális partnerek, mint munkapiaci szereplők felkészítése az Európai Unió Foglalkoztatási Stratégiájának elsajátítására és nemzeti megvalósítására

            /Phare CBC Horvát-Magyar Kísérleti Kisprojekt Alap/

A projekt fő célkitűzése a magyar és a horvát munkaügyi és szociális partnerek közötti együttműködés elősegítése volt. A pályázatban partner volt a Zala Megyei Munkaügyi Központ. Megrendezésre került egy kétnapos konferencia magyar és horvát szociális partnerek és a munkaügyi igazgatás, valamint a gazdasági kamarák és támogató non-profit szervezetek képviselőinek részvételével, melynek szakmai tudnivalóit egy magyar – horvát nyelvű könyvben rögzítettük. Teljes projektköltség: 28.116 euró volt.  

2004    „Együtt a vidékért” közmunkaprogram

              /Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium/

A program során a Társulás 21 településén, 100 fő 7 hónapig tartó foglalkoztatása valósult meg. Az elnyert támogatás összege 60 232 eFt.  

2004    Kistérségi Művészeti Fesztivál

            /Zala Megyei Közgyűlés/

A művészeti fesztivál széleskörű lehetőséget nyújtott az amatőr művészeknek illetve csoportoknak, hogy bemutathassák műsorukat, és valamint megmérettessenek egy szakmai zsűri előtt. A fesztivál két helyszínen, Újudvaron és Zalakomárban került megrendezésre.  

2004    Többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönző támogatása

              /Belügyminisztérium/

Közszolgáltatási feladatok (közoktatás, pedagógiai szakszolgálat, szociális, könyvtári, területfejlesztési) fejlesztése a Társulás 48 településén. Az elnyert támogatás 50 000 eFt.  

2005

 

2005    Parlagfű-mentesítésre GPS beszerzése

            /Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium/

GPS beszerzése parlagfű-mentesítés céljából. Az elnyert támogatás 100 eFt.

2005    Összefogással Kanizsatérség felzárkóztatásáért közmunkaprogram

A program során a Társulás 37 településén, 100 fő 7 hónapig tartó foglalkoztatása valósult meg. Az elnyert támogatás összege 61 880 eFt.  

2005    Kistérségi Művészeti Fesztivál

            /Zala Megyei Közgyűlés/

A művészeti fesztivál széleskörű lehetőséget nyújtott az amatőr művészeknek illetve csoportoknak, hogy bemutathassák műsorukat, és valamint megmérettessenek egy szakmai zsűri előtt. A fesztivál Nagyrécsén került megrendezésre. A rendezvényen 40 produkcióval, mintegy 300 amatőr művész lépett fel illetve mutatta be alkotásait.    

2005    „Harmóniában a természettel: Pannonhát Tájpark”

            /Phare CBC Osztrák-Magyar Kisprojekt Alap/

A projekt során a kistérség 27 településén valósultak meg fejlesztések, ennek keretében parkbútorok, információs táblák készültek el, túraútvonalak felújítása, forráshelyek karbantartása történt, melyek a túrázók és a Tájpark településekre érkezők kényelmét és tájékozódását szolgálják. A projekt során kétnyelvű kiadvány, kétnyelvű térkép honlap és turisztikai fejlesztési koncepció készült. Ez utóbbi elkészítésébe, az egyeztető munkába számos térségi vállalkozót és civil szervezetet sikerült bevonni. A térség természeti értékének bemutatása, a fejlesztési lehetőségek meghatározása, az idegenforgalom bővülését elősegítő hálózat megteremtésére az egyes települések számára összeállított javaslatok reményeink szerint a közeljövőben hasznosulnak. A projekt összköltsége 274.800 euró volt.

2005    Bűnmegelőzési program

            /Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központ/

A projetk során mobil radaros sebességkijelző berendezéseket (2db) szereztünk be, illetve bűnmegelőzési centrum működött a nyár folyamán Zalakaros idegenforgalmi központjában. A pályázatban 6 település vett részt, partnerszervezetünk Nagykanizsa Megyei Jogú Város Rendőrkapitánysága. Az elnyert támogatás 2.400 eFt.  

2005    Közmunkaprogramhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

             /Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács/

A pályázatban a leghátrányosabb 18 településünk vesz részt, 18 db motoros fűkasza és 18 db fűnyírógép beszerzésére nyílt lehetőségünk. Az elnyert támogatás 3.600 eFt.  

2005    Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatása

            /Területpolitikai Kormányzati Hivatal/

A támogatás keretében a társulás 2 fő vidékfejlesztési menedzsert alkalmazott a Társulás 2005. július 15-től 6 hónapra, valamint a menedzserek működési költségeihez is hozzájárul. Az elnyert támogatás 2.800 eFt.  

2005    Turisztikai kiadvány és honlap

              /Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács/

A társulás partnerként vett rész a Nagykanizsai Tourinform Iroda által a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatában. A pályázat keretébena kistérség mind a 48 településére kiterjedő tematikus turisztikai kiadvány, valamint honlap készült. Az elnyert támogatás 1.867 eFt.  

2005    „Több lépésben Kanizsatérségért” közmunkaprogram

            /Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium/

A programban 25 település vesz részt, 2005. december 01-2006.február 28. között 22 fő alkalmazásával, 2006. március 01-2006. május 31 között 107 fő részvételével. Az elnyert támogatás 28.571 eFt.  

2005    „Több lépésben Kanizsatérségért” közmunkaprogram folytatása

            /Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium/

A Társulás a „Több lépésben Kanizsatérségért” elnevezésű pályázat 1 hónappal való meghosszabbítására 6 500 eFt támogatást nyert.

2006

2006    Kistérségi Művészeti Fesztivál

            /Zala Megyei Közgyűlés/

A művészeti fesztivál széleskörű lehetőséget nyújtott az amatőr művészeknek illetve csoportoknak, hogy bemutathassák műsorukat, és valamint megmérettessenek egy szakmai zsűri előtt. A fesztivál Csapiban és Gelsén került megrendezésre.  

2006    Vidékfejlesztési menedzserek foglakoztatása

             /Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium/

A támogatás keretében a társulás 2 fő vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatását tudta megoldani, egy éven keresztül.  

2006    Sportpálya felújítás

            /Belügyminisztérium/            

A pályázat keretében a szepetneki sportpálya került felújításra, 2 260 eFt értékben.  

2006    Kerékpárút terveztetése            

             /Gazdasági és Közlekedési Minisztérium/

A projekt keretében elkészült a Zalasárszeg – Nagykanizsa, Nagykanizsa Petőfi utca melletti, Nagykanizsa – Sormás közötti kerékpárút terve, valamint ezekhez kapcsolódóan a Gödörvényi-árok felett építendő híd, valamint a Bakónaki-patak felett építendő híd terve. A tervek jogerőre emelkedtek. A támogatás összege 5 000 eFt.  

2007

  2007    Kistérségi Művészeti Fesztivál            

               /Zala Megyei Közgyűlés/

A művészeti fesztivál széleskörű lehetőséget nyújtott az amatőr művészeknek illetve csoportoknak, hogy bemutathassák műsorukat, és valamint megmérettessenek egy szakmai zsűri előtt. A fesztivál Zalakomárban került megrendezésre. A rendezvény nagyon sikeresnek bizonyult, a fesztiválon több mint 320 résztvevő 48 produkcióval lépett fel, így a színvonalas műsorok estig tartottak.  

2007    Partnerség az egészségért            

             /Egészségporta Egyesület/

A társulás a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht-val együttműködve elnyerte a mintaprogramok megvalósítását és lebonyolítását. A pályázat keretében a Társulás szakmai segítséget kapott a kistérségi egészségkép és egészségterv kialakításához. A projekt keretében célirányos szűrésekre került sor a kistérség településein.  

2007    Turisztikai térkép            

              /Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács/

A pályázat keretében 2008. januárban – a korábbi, a társulás egészére készített turisztikai kiadványhoz tartalmában és formájában is illeszkedő- turisztikai célú térkép készült, hátoldalán a térség turisztikai kínálatát bemutató háromnyelvű (magyar-német-angol) szöveggel. A támogatás összege 750 eFt.    

2007    A nagykanizsai kistérség kulturális örökségének közkinccsé tétele

            /Oktatási és Kulturális Minisztérium/

A pályázat fő célkitűzése a partnerség és a hálózatosodás elősegítése; a kulturális örökség ápolása, közösen létrehozott és folyamatosan alakított sokoldalú honlap-rendszer segítségével melyben a települések bemutathatják kulturális és természeti értékeiket, civil szervezeteiket, és alkalmas a kistérség egésze bemutatására is. A pályázati program keretében a korábbi kistérség 48 települése vonatkozásában a www.nagykar.hu, a Nagykanizsai Kistérségi Könyvtári Adatkezelő Rendszer informatikai fejlesztése; a www.nagykar.hu-ba integrált digitális gyűjtemény gyarapítása a 48 településhez kapcsolódó dokumentumokkal; a honlap gazdák és a települési segítő képzése valósult meg, valamint a Könyvtár munkatársai Digitalizáló Napok keretében négy rendezvényt szerveztek. A támogatás összege 2 250 eFt.

2007    Közkincs Kerekasztal létrehozása és működtetése

            /Oktatási és Kulturális Minisztérium/

A Társulás támogatásával a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kft. nyújtotta be a pályázatot. A pályázat célja a nagykanizsai kistérségben „Közkincs kerekasztal” létrehozása és működtetése, kulturális stratégia felállítása, közös pályázati projektek kidolgozása volt. E pályázat keretében elkészült a korábbi kistérség 48 településére vonatkozó Kulturális koncepció. A Kft. 2008 márciusában pályázatot nyújtott be a Közkincs Kerekasztal működtetésének folytatására. A pályázat kedvező elbírálásban részesült.

2008

2008    Kistérségi Művészeti Fesztivál

            /Zala Megyei Közgyűlés/

A művészeti fesztivál széleskörű lehetőséget nyújtott az amatőr művészeknek illetve csoportoknak, hogy bemutathassák műsorukat, és valamint megmérettessenek egy szakmai zsűri előtt. A fesztivál Szepetneken került megrendezésre. A rendezvény nagyon sikeresnek bizonyult, a fesztiválon több mint 300 résztvevő 52 produkcióval lépett fel.  

2008    „Tematikus Kistérségi Sporttáborozási program”

            /Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium/

A program keretében a kistérség 5 helyszínén zajló sporttábor költségeihez járul hozzá a Társulás. (Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központ Murakeresztúr által szervezett sporttábor, Királyi Pál Általános Művelődési Központ Szepetnek által szervezett sporttábor, Körzeti Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium Csapi által szervezett sporttábor, Zemplén Sportegyesület által szervezett sporttábor, Dél-Zalai Vízmű SE által szervezett sporttábor). A program összköltsége 1 520 eFt.  

2008    „Komplex Kistérségi Szabadidősport program”

              /Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium/

A program három modulra osztható: Sportnapok szervezése a kistérség településein, illetve a kistérség földrajzilag összekapcsolható településcsoportjain. A sportnapokon ügyességi versenyek, szellemi olimpia, valamint sportversenyek kerülnek megrendezésre. Bekapcsolódás a „Négy évszak” elnevezésű térségi labdarúgó kupába, mely elsősorban a kistérség településein élő hátrányos helyzetű fiatalokat célozza meg. Partnerszervezet a nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ. Szervezett túrák és teljesítménytúrák a kistérségben. Partnerszervezet a Zala Megyei Természetbarát Szövetség és a Kanizsa Sportegyesület. A program összköltsége 1 500 eFt.  

2008    „Szeniorsport – Aktív életmód – Egészségfejlesztő Program”

A Társulás 2008 májusában pályázatot nyújtott be „Szeniorsport – Aktív életmód – Egészségfejlesztő Program” pályázati felhívásra. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a megvalósítás folyamatban van. Partnerszervezet a Nagykanizsai Civil Kerekasztal. A program összköltségvetése 420 eFt.  

2008    Turisztikai célú marketing kiadvány készítésére benyújtott pályázat            

              /Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács/ 

A Társulás 2008 áprilisában pályázatot nyújtott be a „Nyugat-dunántúli turisztikai régió ismertségét növelő marketingeszközök támogatása” pályázati felhívásra, melynek kedvező elbírálása esetén turisztikai marketingkiadvány készülne a jelenlegi kistérségre vonatkozóan. A pályázat összköltsége 2 500 eFt.  

2008    Komplex Kistérségi Szolgáltató Központ kialakítására benyújtott pályázat            

              /Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács/ 

A Társulás 2008 májusában pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács CÉDE pályázati kiírására, Komplex Kistérségi Szolgáltató Központ kialakítására. A pályázat kedvező elbírálása esetén a Bajza utcai épületkomplexum főépületének felújítása, rehabilitációja, tárgyalók, szociális és kiszolgáló helységek kialakítása valósulna meg. A program összköltsége 29 800 eFt.

2008       Turisztikai célú marketing kiadvány készítése

               /Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács/

A Társulás 2008 áprilisában pályázatot nyújtott be a „Nyugat-dunántúli turisztikai régió ismertségét növelő marketingeszközök támogatása” pályázati felhívásra. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 2 500 eFt értékben 5 000 példány három nyelvű, (magyar, német, angol) 32 oldalas marketingkiadvány készült, amely kistérségünk minden tagtelepüléséről  tartalmaz rövid ismertetőt. A projekt 2008 októberében indult, 50 % támogatási arány mellett, és 2009. február 28-án zárult.

 

2008       Komplex Kistérségi Szolgáltató Központ kialakítása   /Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács/

A Társulás 2008 májusában pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács CÉDE pályázati kiírására, Komplex Kistérségi Szolgáltató Központ kialakítására. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, az elnyert támogatási összeg 18 000 eFt. A program során a Bajza utcai épületkomplexum főépületének felújítása, rehabilitációja, tárgyalók, szociális és kiszolgáló helységek kialakítása valósult meg 29 400 eFt összköltséggel. A pályázat lezárult, az átadás 2009-ben megtörtént.

 

2008       Közmunkaprogram („Együtt egymásért és Kanizsatérségért” elnevezésű)

               /Szociális és Munkaügyi Minisztérium/

A Társulás 2008 szeptemberében pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, közmunkaprogram megvalósítására. A program 18 településen 70 fő foglalkoztatására nyújt lehetőséget. A program összköltsége 23 471,3 eFt, az önrész 580 eFt. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, megvalósítása folyamatban van, 2008. szeptember 22-én kezdődött és 2008. december 21-én zárult.

 

2008       Közmunkaprogram („Összefogással Kanizsatérségért” elnevezésű)

               /Szociális és Munkaügyi Minisztérium/

A Társulás 2008 novemberében pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, téli közmunkaprogram megvalósítására. A program 20 településen 57 fő foglalkoztatására nyújtott lehetőséget. A program összköltsége 13 599,366 eFt, az önrész 1 123,236 eFt. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 2008. december 15. és 2009. február 14. között megvalósult. A Társulás a program folytatására 2009. januárban pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, mely szintén kedvező elbírálásban részesült, így a program 2009. március 31-ig folytatódhatott, az elnyert támogatás 7 419,541 eFt volt, melyhez 10% önrészt biztosítottunk.

2009

2009       Közkincs Kerekasztal

               /Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz/

A kistérségi Közkincs Kerekasztal 2007 novemberében kezdte meg működését, az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati támogatásával. Társulás 2009 júniusában az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól pályázati pénzt nyert, így megszervezésre került a „Bemutatkozik a kistérség egy települése” fotókiállítás, a Társulás által készített színes tablóképekből, a térség legfontosabb, főleg művészettörténeti, építészeti és természeti értékeire összpontosítva. Emellett megszervezésre került a „Kanizsatérség Kincsei” fotó- és rajzpályázat,

Továbbá „Kanizsatérség Kincsei” című marketing kiadvány készült, amely válogatás a kistérség természeti, épített és szellemi értékeiből, valamint kiadásra került a „kistérségi rendezvénynaptár” kétféle formátumban a széleskörű tájékoztatás érdekében. 2009 őszétől elindult a „Kanizsa Térségi Krónika” című információs kiadvány is. Az elnyert támogatás 900 eFt, volt, melyhez 100 e Ft önrészt vállaltunk.

2009       „Napra-forgós” Kistérségi Napok

               /Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz/

A Társulás 2009 júniusában pályázatot nyújtott be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz, Komplex Kistérségi Napok szervezésének támogatásához. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, az elnyert támogatás 900 eFt, volt 120 eFt önrész mellett. A rendezvénysorozat keretében Surdon, Zalaszentbalázson, Fityeházán a települések önkormányzataival közösen, tartottunk aktív hagyományőrző jellegű programokat a néphagyományok, népszokások felelevenítése érdekében.

2009       „Út a munkához” kapcsolódó eszközbeszerzés

               /Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács/

A Társulás 2009 júniusában pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács CÉDE pályázati felhívására, annak érdekében, hogy a tagtelepülési önkormányzatok az „Út a munkához” program keretében elvégzendő feladatokhoz megfelelő eszközállománnyal rendelkezhessenek. A pályázatban a Társulás 24 tagtelepülése vett részt. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, az elnyert támogatás 15 000 eFt, melyhez a programban részt vevő tagtelepülések 6 337 eFt önrészt vállaltak.

2010

2010       „Téli-tavaszi ” és a „ROMA” közmunkaprogram:

               /Szociális és Munkaügyi Minisztérium/

A foglalkoztatás szervezése a társulás megalakulása óta fontos szerepet töltött be a Társulás munkájában. Ennek alapján a 2009. év decemberében meghirdetett foglalkoztatási pályázatokra vonatkozóan a Társulás 2009. december 23-án döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, foglalkoztatást elősegítő közmunkaprogram megvalósítására. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a két pályázatban összesen a Társulás 14 településén és Zalakomárban összesen 220 főt foglalkoztatott közmunkásokat 2010. január 15. és 2010. június 15-e között.

A két pályázathoz kiutalt támogatás 98.293 eFt volt, amelyhez 4.771 eFt saját forrást biztosítottunk.

2010       Kistérségi Művészeti Fesztivál:

               /Zala Megyei Közgyűlés/

Több éves sikeres hagyományt követve a Társulás a Zala Megyei Közművelődési Intézménnyel és a Liszói Önkormányzattal együttműködve 2010-ben is megrendezte a Zalai Művészeti Fesztivál kistérségi fordulóját.

2010       Kistérségi Szociális Programiroda:

               /Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség NYDOP-5.1.1/A/

A Tárulás 2009 novemberében pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra.

A pályázati támogatásból Kistérségi Szociális Programiroda néven létrehozásra került a szociális tevékenységeink koordinációja, megtörtént a Bajza utcai komplexum egyik irodai épületének teljes felújítása, akadálymentesítése, a megújult helyszínen pedig új feladatellátásokat indítottunk (Szociális információs szolgáltatás, Kapcsolattartási ügyelet, Készenléti szolgálat). Továbbá a pályázatban megvalósítottuk az udvari parkolóhelyek felújítását valamint a kerítés felújítását is. A 17 100 eFt támogatás mellé jelentős saját erőt biztosítva a projekt összköltsége 21 000 eFt volt, az átadás 2011 májusában zajlott le.

2011

2011       Közfoglalkoztatás-szervező:

               /Országos Foglalkoztatási Közalapítvány/

A Társulás 2011 februárjában 5 fő közfoglalkoztatás-szervező 6 hónapos foglalkoztatására nyert pályázatot 3 017 eFt értékben.

2011       Hosszú távú közfoglalkoztatás:

               /Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség/

2011 áprilisában 7 fő napi 6 órában történő 7 hónapos foglalkoztatására nyert 3 216 eFt-ot a Társulás.

2011       Rövid távú közfoglalkoztatás:

               /Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség/

2011 szeptemberében 1 fő napi 4 órában történő 4 hónapos foglalkoztatására nyert 132 eFt-ot a Társulás.

2012-2022 Sikeres pályázatok:

TámogatóBenyújtóProjekt lényegeÖsszköltség (Ft)Támogatás
(Ft)
  2012ZM.Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség  Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Rövid távú közfoglalkoztatás:      132.000      132.000
2014TÁMOP 1.4.1-11/1Nagykanizsa és Környéke Fogl., Szoc. És Közm. Kht.  „Süssünk munkát”  73.357.36073.357.360
  2015ZM Kormányhivatal Nagykanizsa Járási Hivatal Foglalk. Osztály Nagykanizsa és Környéke Fogl., Szoc. És Közm. Kht.    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás      2.172.712      2.172.712
  2015- 2016ZM Kormányhivatal Nagykanizsa Járási Hivatal Foglalk. Osztály Nagykanizsa és Környéke Fogl., Szoc. És Közm. Kht. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás      1.581.550      1.581.550
  2016- 2017ZM Kormányhivatal Nagykanizsa Járási Hivatal Foglalk. Osztály    Nagykanizsa és Környéke Fogl., Szoc. És Közm. Kht.    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás      6.431.749      6.431.749
  2016  Nemzetgazdasági Minisztérium    Nagykanizsa és Környéke Fogl., Szoc. És Közm. Kht.Központi munkaerő-piaci program, speciális közfoglalkoztatás Nagykanizsai járás      16.500.000      16.500.000
  2016TOP 5.1.1 Zala Megyei Fogl. Paktum  Zala Megyei ÖnkormányzatFoglalkoztatásbővítési pályázat, partnerség, álláskeresők toborzása    0    0
  2016  TOP 6.8.2-15 Kanizsai Foglalkoztatási Paktum  Nk. MJV. Önkormányzatával és a Zala M. Kormányhivatallal konzorciumban  Foglalkoztatásbővítési pályázat, partnerség, álláskeresők toborzása, munkába helyezés      425.000.000      65.435.100
  2016TOP-5.1.2-15 Dél-Zalai Foglalkoztatási EgyüttműködésNagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás, Zala Megyei KormHivatal, és a Nonprofit Kft.konz.Foglalkoztatásbővítési pályázat, partnerség, álláskeresők toborzása, munkába helyezés, képzés      294.061.630      95.868.873
  2017  Nemzetgazdasági Minisztérium    Nagykanizsa és Környéke Fogl., Szoc. És Közm. Kht.Központi munkaerő-piaci program, speciális közfoglalkoztatás Nagykanizsai járás
  45.000.000
  45.000.000
  2017  TOP-6.9.1-15-NA  Nk. MJV. Önkormányzata„Együtt Ligetvárosért” programelemek megvalósítása    234.000.000    4.900.000
  2017- 2018ZM Kormányhivatal Nagykanizsa Járási Hivatal Foglalk. Osztály    Nagykanizsa és Környéke Fogl., Szoc. És Közm. Kht.    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás       1.837.911
  2018- 2019ZM Kormányhivatal Nagykanizsa Járási Hivatal Foglalk. Osztály    Nagykanizsa és Környéke Fogl., Szoc. És Közm. Kht.    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás719.632      719.632
2018- 2019  TOP-6.9.1-15-NA  Nk. MJV. Önkormányzata  Oktatási, képzési programok szervezése, lebonyolítása   
234.000.000
    11.020.000
  2019TOP-6.8.2-16NA1 Kanizsai Foglalkoztatási Paktum  Nk. MJV. Önkormányzatával és a Zala M. Kormányhivatallal konzorciumban      
107.000.000
      22.668.936
  2019- 2020ZM Kormányhivatal Nagykanizsa Járási Hivatal Foglalk. Osztály    Nagykanizsa és Környéke Fogl., Szoc. És Közm. Kht.    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás      740.042      740.042
    2020  TOP-5.1.2-15 Dél- Zalai Foglalkoztatási Együttműködés  Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás, Zala Megyei KormHivatal, és a Nonprofit Kft.konz.  Foglalkoztatásbővítési pályázat, partnerség, álláskeresők toborzása, munkába helyezés, képzés-Fenntartási kötelezettség  Ráemeléssel támogatásbővülés        6.351.656
  2021Interreg Austria- Hungary ROMABIZ  Zala Megyei Cigány Civil Szervezet (ZMCCSZFoglalkoztatási Paktumok- vállalkozásokra gyakorolt hatásai    595.000    595.000
  2021  TOP-6.9.1-15-NA  Nk. MJV. Önkormányzata    Rendezvények szervezése   
4.500.000
    4.500.000
    2021    TOP-6.8.2-16-NA1    Nk. MJV. Önkormányzatával és a Zala M. Kormányhivatallal konzorciumban  Foglalkoztatásbővítési pályázat, partnerség, álláskeresők toborzása, munkába helyezés, képzés -2023-ban várható     
  104.054.912
        16.666.666
      
  2022  TOP 5.3.1-16-ZA1-17  Térségi települések konzorciuma (Csapi, Magyarszentmiklós, Nagybakónak Önkormányzata)  Rendezvények, szakmai előadások szervezése, tanulmány készítése       1.381.000
  2022ZM Kormányhivatal Nagykanizsa Járási Hivatal Foglalk. Osztály    Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás  Fiatal szakképzettek munkatapasztalatszerzést elősegítő támogatás      675.675      675.675
  2022ZM Kormányhivatal Nagykanizsa Járási Hivatal Foglalk. Osztály    Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás    Vállalkozások munkaerőtámogatása   
771.228
      771.228