Sajtóközlemény

 

 

 

Kistérségi Szociális Programiroda

kialakítása

fejlesztési pályázat

 

A projekt a  Nyugat-dunántúli Operatív Program NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0015 azonosítószámú pályázata keretében elnyert hazai és Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg.

Pályázó: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

A projekt célja:

A Kistérségi Szociális Programiroda kialakításának célja, hogy egy helyen koncentrálódjon a térségi, sokféle szociális tevékenység szervezése, ennek keretében a térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat komplex szakmai munkájának  biztosításához,  tevékenységi körének bővítéséhez legyen lehetőség.

A Kistérségi Szociális Programiroda keretében elérhető szakmai szolgáltatások:

  • Családsegítés
  • Gyermekjóléti szolgáltatás
  • Helyettes szülői hálózat
  • Szociális információs szolgáltatás
  • Kapcsolattartási ügyelet
  • Készenléti szolgálat 

 A projekt műszaki tartalma:

A  80 m2-es  épület felújítása – új villamossági, gépészeti rendszer, új nyílászárók, külső homlokzat hőszigetelése, belső falak vakolatjavítása, festése és a funkcióhoz igazodó irodahelyiségek kialakítása történt meg.

Elkészült az új parkoló térkő burkolattal, kiegészíti gyephézagos kőburkolat és a Bajza utcai bástyakerítés felújítása valósult meg.

Az épület funkciójához kapcsolódóan mozgáskorlátozottaknak gépkocsi parkoló és a szükséges fizikai akadálymentesítés valósult meg, ügyfélfogadókkal.

A Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása egyszerre szolgálja a prevenciós és korrekciós célokat: egyrészt a szociális védőháló hatékonyabb működésével, másrészt a szociális problémákra adott körültekintő szociális munkával. 

Tevékenységünket a térség lakosságáért, a lakosság jólétéért, a térség lakosságának boldogulásáért végezzük.