Tanácsülés 2010.02.08.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

Társulási Tanács tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton értesítem, hogy

2010. február 8-án ( hétfőn ) 14,- órára

  TÁRSULÁSI TANÁCS  ülést hívok össze.

 

Az ülés helyszíneKISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

       Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.    

Tervezett napirendi pontok:

  1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által megnyert közmunka pályázatok bonyolítása. (írásban). Előterjesztő: Marton István elnök
  2. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi munkájáról.  (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
  3. Megállapodás a Magyar Telekom Nyrt. Vállalati Szolgáltatások Üzletág szolgáltatóval.

       (T-Systems) (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök  

  1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2010 évi közfoglalkoztatási terve (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
  2. Közfoglalkoztatás a Nagykanizsai Kistérségben (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
  3. Zala Megyei Területfejlesztési Tanács támogatási kérelme (írásban). Előterjesztő: Marton István elnök
  4. Egyéb támogatási kérelmek (írásban).  Előterjesztő: Marton István elnök
  5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi költségvetése. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
  6. Hahót Község Önkormányzatának kérése 
  7. Egyebek

 

Az ülésre tisztelettel meghívom. Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

 Üdvözlettel

 Marton István

 Elnök