Tanácsülés 2010.09.27.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. szeptember 27-én( hétfő ) 14,00 órára

  KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  és   T Á R S U L Á S I  TANÁCS ülést  hívok össze.

Az ülés helyszíne:  NAGYKANIZSA, Bajza u. 2-1.

 Tervezett napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban)  Meghívott előterjesztő: Dr. Molnár József rendőrkapitány
  2. Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.  Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
  3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi költségvetési határozatának módosítása. Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
  4. Tájékoztató a Kistérségi Szociális Programiroda pályázat megvalósításáról.(írásban) Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
  5. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére a Magyarországi Volksbank Zrt-vel. (írásban)  Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
  6. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hatósági ellenőrzéséről. (írásban) Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
  7. Megállapodás módosítás kezdeményezése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával a helyettes  szülői feladatellátásra vonatkozóan.(írásban)         Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
  8. Együttműködési megállapodás  jóváhagyása a SULI HARMÓNIA  – 2007 Alapítvánnyal.(írásban)  Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
  9. Megállapodás megkötése a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. -vel működési támogatásra. (írásban) Előterjesztő: Kanász János ált. elnökhelyettes
  10. Egyebek

 Az ülésre tisztelettel meghívom. Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.