TÁRSULÁSI TANÁCS ülés 2011.02.04.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2011. február 4 -én (pénteken) 12,00 órára

TÁRSULÁSI TANÁCS  ülést hívok össze.

Az ülés helyszíne:  INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT

        Nagykanizsa, Buda Ernő u. 19.    

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban) 
   Meghívott: Dr. Molnár József  r. alezredes
 2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolója.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi munkájáról.  (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésére.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  
 5. Javaslat a költségcsökkentési lehetőségről, a kommunikációs kapcsolat megújítására a papíralapú előterjesztési anyagok elektronikus formában történő küldésére, netbook/notebook  beszerzése. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi költségvetése.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Területfejlesztési Alap Működési szabályzatának elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Területfejlesztési Alap tisztségviselőinek megválasztása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 9. Támogatás kérés „Hegyek-völgyek” napok rendezvényre. (írásban)

      Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 1. Egyebek:

      a./ 2011. évi közfoglalkoztatási kérdések.(szóban) Meghívott: Pölöskei János kirendeltség vezető

      b./az INKUBÁTORHÁZ és INNOVÁCIÓS KÖZPONT szerepe és jelentősége a kistérség  gazdasági életében. (szóban) Felkért előadó: Mihovics Zoltán projektmenedzser

Az ülésre tisztelettel meghívom. Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.