TÁRSULÁSI TANÁCSÜLÉS 2011.05.12

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2011. május 12-én (csütörtök)  14,00 órára

T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

  Az ülés helyszíne:  

KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT                     

            Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.  

Tervezett napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a 2011/2012. éves helyközi személyszállítási menetrendek változtatásának tervezetéről, annak kistérségi egyeztetése.(szóban) Meghívott: Tóthné Temesi Kinga KSZI irodavezető, MÁV-START, ZALA VOLÁN képviselői.
  2. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves mérleg és kiegészítő melléklet, Könyvvizsgálói jelentés, Közhasznúsági jelentés elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Horváthné Bagó Mónika ügyvezető
  3. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2010. évi szakmai beszámolójának és a 2011. évi üzleti tervének elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Horváthné Bagó Mónika ügyvezető
  4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetési határozatának módosítása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  5. A TEFA Bizottság döntésének elfogadása a Bizottság elnökének megválasztásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  6. Egyebek:

 

15,00-tól „Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása”-projektzáró rendezvény:

      15,00-   Köszöntő

     15,05-   A projekt bemutatása          

     15,45-   Állófogadás

Az ülésre tisztelettel meghívom.  Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.