TÁRSULÁSI TANÁCSÜLÉS 2011.07.14

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére

Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

Ezúton értesítem, hogy

2011. július 14-én (csütörtök)  15,00 órára

T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

Az ülés helyszíne:

KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.

Tervezett napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség lakosságának egészségi állapotáról. (szóban) Meghívott: Dr. Buzás Judit kistérségi tiszti főorvos
  2. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Előterjesztő: Dr. Molnár József alezredes kapitányságvezető
  3. A Térségi Pedagógiai Szakszolgálat és a  Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Intézmény szakmai  beszámolója a 2010/2011. évi feladatellátásról.(írásban)  Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Szmodics Józsefné osztályvezető, Gellén Melinda  igazgató
  4. Javaslat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 2011/2012. tanévre. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  Meghívott: Szmodics Józsefné osztályvezető, Gellén Melinda  igazgató, Horváth Istvánné igazgató
  5. Megállapodás megkötése a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal 2011-2012 tanévre vonatkozóan személygépkocsik üzemeltetésére. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Gellén Melinda  igazgató
  6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása módosított Társulási Megállapodásának aláírása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett őrzés-védelmi pályázatok elbírálása, döntés a szerződésről.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett hordozható számítógép beszerzésre vonatkozó ajánlatok elbírálása, döntés a beszerzésről. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  9. A TEFA Bizottság döntésének elfogadása a benyújtott pályázatokról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  10. Egyebek:

Az ülésre tisztelettel meghívom.  Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.