Társulási tanácsülés 2012.12.05

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2012.  december 05-én  (szerda) 15.00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:


1.    Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Meghívott
        előterjesztő:  Dr. Molnár József rendőrkapitány


2.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása TEFA Bizottság üléséről tájékoztató és az általa hozott határozatok megtárgyalása. (írásban)        Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  


3.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.(írásban)
       Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  


4.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetén belül működő belső ellenőrzési szervezeti egység 2013. évi munkatervének elfogadása (írásban).            Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök


5.    Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának tagtelepülésein a mozgókönyvtári ellátás átszervezéséről 2013. évben. (írásban).         Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 
6.  A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tulajdonában lévő, 2004. évi társulási ösztönző pályázatban beszerzett vagyontárgyakról döntés. (írásban)        Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  


7.    Egyebek

Zárt ülés:
8.    A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. ügyvezetőjének megbízatása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  
9.    A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. könyvvizsgálata. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök