Társulási tanácsülés 2013.05.16.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2013. május 16-án  ( csütörtök ) 15:00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

 

Tervezett napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)

Meghívott előadó: Dr. Molnár József rendőr alezredes

  1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi önkormányzati feladatellátásai és a Munkaszervezetének további működése (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának tervezett módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának tervezett módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök     Melléklet: Alapító Okirat módosítása 2013
  4. 5. Tájékoztató a rendezvénysátor 2013. évi üzemeltetésre vonatkozóan.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  5. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves mérleg és kiegészítő melléklet, Könyvvizsgálói jelentés, és Közhasznúsági jelentés elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Bagó Mónika ügyvezető, meghívott: Bencze Olga könyvvizsgáló, Némethné Hohl Erzsébet könyvelő.
  6. Egyebek: Zalakarosi Kistérség Szociális Alapellátó Központ csatlakozási kérelme (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 

Zárt ülés:

  1. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  2. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.   könyvvizsgálójának megválasztása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök


Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök