Kistérségi Szociális Programiroda

A Kistérségi Szociális Programiroda bemutatása

A kistérségi társulások megalakulása óta a települések legintenzívebb együttműködési formáját jelentik napjaink közszolgáltatási feladatainak ellátásában. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évben történt az a mérföldkő jelentőségű döntése, amellyel a markáns és határozottan önálló tevékenységek alapjainak megteremtését szeretné megvalósítani. Ekkor vásárolta meg a nagykanizsai Bajza utcai ingatlant.

A 2008. tavaszán elhatározott ingatlanvétel kapcsán tudtuk, hogy egy erősen amortizálódott, de emellett sok más kedvező tulajdonsággal rendelkező ingatlanhoz juthatunk nagyon kedvező feltételekkel.

A Nagykanizsa és Környező Települések Területfejlesztési Társulásának 1996-os megalakítása óta az eltelt évek sokféle változást hozó, kedvezőtlen és bizonytalan gazdasági helyzete ellenére a Társulás olyan jelentős lépést tett, amely hosszú távon képes szolgálni a térség lakosságának érdekeit.

Ebben a döntésben egyhangú volt a megítélés. Gyors és céltudatos intézkedéseink hatására megkezdtük a fejlesztési elképzeléseink valóra váltását.

A lehetőségekkel élve, a jobb szolgáltatások megteremtése inspirálta a társulás szakmai munkájának alakítóit, a döntéshozók bizalmát élvezve a pályázati pénzforrások megszerzésére.

Ennek következtében a 2008. augusztus 11-i átvételt követően egy év alatt eljutottunk oda, hogy végrehajtottunk egy 36 milliós beruházást. Ennek keretében az egykori ún. Kúria épület felújítása valósult meg, létrejött a Kistérségi Szolgáltató Központ.

A pénzügyi források megszerzése érdekében tett erőfeszítéseink, az óvatosan megfogalmazott lépéseink újabb projektfejlesztést eredményeztek. Sikeresen pályáztunk a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán  és a Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása pályázatunkkal 16 185 071 Ft

támogatást nyertünk el. A projekt megvalósításának kezdete  2010. 08. 10 és a tervezett befejezése   2011. 04. 30.

A Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása keretében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat komplex szakmai munkájának  biztosításához,  tevékenységi körének bővítéséhez szükséges új szolgáltatások:

  • Szociális információs szolgáltatást,
  • Kapcsolattartási ügyeletet,
  • Készenléti szolgálatot.

A fejlesztés műszaki tartalma:

Az épület funkciójához kapcsolódóan szükséges a hozzátartozó személygépkocsi parkoló kialakítása, mozgáskorlátozottaknak gépkocsi parkoló, a szükséges fizikai akadálymentesítés megvalósításával.

Az épület belső szerkezete, a bejárata, a benne található valamennyi helyiség az átalakítás eredményeképpen teljes körűen akadálymentesen használható és a célépület bejáratához szükséges igényeknek megfelelő akadálymentes parkolóhely is kialakításra kerül. Fontos eleme az akadálymentesített ügyfélfogadó rendszer kialakítása, amellyel a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó ügyfeleink számára elérhetőségünk sokat javul.

A belső udvaron a 9 db személygépkocsi és 1 db mozgáskorlátozott parkoló kialakítását terveztük.

A Bajza utca felőli bástyakerítés veszélyesen megsüllyedt részének bontása, javítása és a bejárati kisajtó és személygépkocsi bejárati kapu javítása történik ezen infrastruktúra fejlesztésben.

A társulásban ellátott egyes feladataink, a funkcionális szervezeti egységeink

számára szeretnénk a továbbfejlesztés irányát meghatározni és a lehetőséget megteremteni. A hely adottságai motiválnak bennünket a további fejlesztésekre.

A védett terület rehabilitációja, revitalizálása érdekében könnyen kezelhető, áttekinthető, több funkciónak is hasznosítható kistérségi központ kialakítását tervezzük.

A jelenlegi fejlesztési projektünk összértéke 23 mó Ft.

A kivitelezést a közbeszerzést megnyert Szabau Invest Kft. megkezdte és tervek szerint 2011. április 30-ig megvalósul a fejlesztési projekt. Az eddigieknél jobb feltételek mellett biztosított lesz a társulásnál tevékenykedő minden szervezeti egység működése.

Bízunk abban, hogy mértéktartóan színvonalas belső kialakítással, a szakmai elvárásoknak megfelelő korszerű létesítménnyel gazdagodik a térség. Meggyőződésem, hogy a beruházás kistérségre vonatkozó hatása a közszolgáltatásokban bizonyos értelemben ellátásjavító lesz a települések számára, a város pedig büszke lehet arra, hogy folyamatosan megszépül egy mindenki által nagyrabecsült ingatlan.

Remélem, ezen újabb közös fejlesztésünk és eredményünk még jobban összeköti a kistérség településeinek együttműködését.

Megjelent újságcikkek:

Megújult a Kistérségi Szociális Programiroda

Ünnepélyes keretek között átadták a felújított, Bajza utcai Kistérségi Szociális Programiroda épületét.

Esős időben pár éve még gumicsizmában lehetett csak megközelíteni a Kistérségi Szociális Programirodát, de az Európai Unió és az állam által nyújtott tizenhat millió forintos támogatásnak köszönhetően sikerült felszámolni ezt az állapotot. Cseresnyés Péter polgármester nyitó beszédében elmondta, hogy a huszonegy millió forintos beruházásból ötmillió forintot a Kistérségi Társulás tett hozzá, s így sikerült felújítani a Kúria épületét. Hozzátette, a Kistérségi Szociális Programiroda többek között a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkájának segítéséhez biztosít megfelelő környezetet….. tovább >>Kanizsa Újság 2011-05-13 .

Társulási ülés és projektzáró

Társulási tanácsülést és projektzárót tartottak csütörtökön a Kistérségi Szolgáltató Központban.

A Kistérségi Társulás ülésén tájékoztató hangzott el a 2011—2012. éves helyközi személyszállítási menetrendek változtatásának tervezetéről. Személyi döntés is született, a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a TEFA Bizottság döntését elfogadva, a TEFA Bizottság elnökének Pavlicz Lajost, Murakeresztúr polgármesterét választotta meg.

A Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása projektzáró rendezvényt is csütörtökön tartotta a társulás. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010-ben sikeresen pályázott a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében szociális alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázaton. Ennek alapján 16 milliós támogatást kapott. A pályázat fő célkitűzése kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének bővítése, melyhez szükséges volt az infrastruktúrális fejlesztés megvalósítása is. Az összességében 23 milliós beruházás keretében az épület felújítása mellett parkoló épült, akadálymentesítést valósítottak meg. Forrás KanizsaHír

A szociális programiroda új szolgáltatásokat is bevezet

2011. május 16. – 20:04

A múlt hétenkészült el a kistérségi szociális programiroda a nagykanizsai Bajza utcai épületegyüttesben, ahol új…. A kistérségi szociális programiroda kialakításához pályázati támogatást is sikerült igénybe venni, így… egyelőre még üresen áll, de hamarosan beköltözik a kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat …. Zalai Hírlap 2011. május. 16. hétfő

Mind nagyobb igény van a szolgáltatásra

Mind nagyobb igény van a szolgáltatásra A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása sikeresen pályázott a Nyugat-dunántúli Operatív Programnál kiírt szociális alapszolgáltatások fejlesztésére.  A Kistérségi Szociális Programiroda létrehozását célzó minapi projektnyitón, a szociális Zalai Hírlap 2011. február. 10. csütörtök

Nyertek egy kis pénzt, felújítják a székhelyüket

bástyakerítést, udvari parkolót épít, illetve a kistérségi szociális programiroda igényeinek  Zalai Hírlap 2011. február. 02. szerda

Kistérségi szociális programiroda nyílik Nagykanizsán

Kistérségi szociális programiroda nyílik Nagykanizsán Kistérségi szociális programiroda nyílik a közeljövőben a dél-zalai városban. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása központjában… ügyfeleket. Polai György elárulta: a programiroda kialakításával a kistérségi családsegítő és  Zalai Hírlap 2010. október. 09. szombat

Elkapják a betörők frakkját

Kistérségi szociális programiroda nyílik a közeljövőben a dél-zalai városban. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása központjában létrehozandó szervezet többek között információkkal, készenléti szolgálattal és kapcsolattartási ügyelettel várja majd az ügyfeleket.  Zalai Hírlap 2010. július. 20. kedd