Társulási tanácsülés 2013.12.11.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2013. december 11-én  ( szerda) 13:00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

 

Tervezett napirendi pontok:

Zárt ülés:

  1. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására.  Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

2.  Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési

     Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagok választására. Előterjesztő: Cseresnyés Péter

     Elnök

3.  Egyebek


 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök