Tanácsülés 2010.03.29.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

Társulási Tanács tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony !

Tisztelt Polgármester Úr !

Ezúton értesítem, hogy

2010. március  29-én ( hétfőn ) 14,00 órára

  TÁRSULÁSI TANÁCS  ülést hívok össze.

 

Az ülés helyszíneVASEMBERHÁZ  DÍSZTEREM

       Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.

Tervezett napirendi pontok:

 

  1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi költségvetési határozatának módosítása.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
  2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi beszámolója a költségvetési gazdálkodásról. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
  3. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi belső ellenőrzési munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
  4. Belső ellenőrzési kézikönyv elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök  
  5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás gyermekjóléti alapellátási feladatainak bővítése.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
  6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi Közbeszerzési terve.

(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök

  1. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. „Tudással a jövőért!” című, TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0008. azonosítószámú pályázatának időszakos beszámolója.(írásban). Előterjesztő: Marton István elnök
  2. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0041. azonosítószámú, benyújtott pályázatáról tájékoztató.(írásban)  Előterjesztő: Marton István elnök
  3. Egyebek.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.  Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag). Az igazolt meghatalmazáshoz a vonatkozó törvény szerinti igazolást is kérjük hozza magával a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

Üdvözlettel:

Marton István

elnök