Tanácsülés 2010.04.13.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. április 13-án ( kedd ) 16,00 órára

  Rendkívüli Társulási Tanács és Kistérségi  Fejlesztési Tanács ülést hívok össze.

Az ülés helyszíne:  VASEMBERHÁZ, DÍSZTEREM

                                NAGYKANIZSA, Erzsébet tér 1.

 Tervezett napirendi pontok:

  1. PANNON GSM Távközlési Zrt. Szolgáltatási ajánlata a Nagykanizsai Kistérség részére.(írásban)Meghívott: szolgáltató képviselője
  2. Pályázati támogatás a Nagykanizsa Megyei Jogú Város által fenntartott Miklósfai óvoda felújítási pályázatához. Előterjesztő: Marton István elnök
  3. Pályázati támogatás az iskolapszichológus foglalkoztatása a Nagykanizsai Kistérségben tárgyában. Előterjesztő: Marton István elnök
  4. Tájékoztató a „Közösségi közlekedés fejlesztése a Nagykanizsai Kistérségben” pályázat településekre vonatkozó feladatokról.
  5. Egyebek:

 Az ülésre tisztelettel meghívom. Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).