Tanácsülés 2010.05.25.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. május 25-én( kedd ) 14,00 órára

  KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  és   T Á R S U L Á S I  TANÁCS ülést  hívok össze.

Az ülés helyszíne:  VASEMBERHÁZ, DÍSZTEREM

                                NAGYKANIZSA, Erzsébet tér 1.

 KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS tervezett napirendi pontjai:

  1. Tájékoztató a 2010/2011. éves helyközi személyszállítási menetrendek változtatásának tervezetéről, annak kistérségi egyeztetése.(írásban) Meghívott: Tóthné Temesi Kinga KSZI irodavezető, MÁV-START, ZALA VOLÁN képviselői.
  2. Jelölés és tag delegálása Nyugat-dunántúli Regionális Közlekedési Szakbizottságba. (írásban). Előterjesztő: Marton István elnök
  3. Egyebek

TÁRSULÁSI  TANÁCS ülés tervezett napirendi pontjai:

  1. Tájékoztató a Közép-Pannon Regionális Zrt. üzletrész vételi ajánlatáról.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
  2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010.évi költségvetési határozatának módosítása.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
  3. A Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési nonprofit Kft. 2009. évi beszámolójának, mérlegének és közhasznúsági jelentésének elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök  Meghívott: Bencze Olga könyvvizsgáló, Némethné Hohl Erzsébet Kht. könyvelője.
  4. A Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadása. (írásban)  Előterjesztő: Marton István elnök. Meghívott: Bencze Olga könyvvizsgáló, Némethné Hohl Erzsébet Kht. könyvelője.
  5. Egyebek

 Az ülésre tisztelettel meghívom. Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.