Tanácsülés 2010.07.19.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. július 19-én( hétfő ) 15,00 órára

  KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  és   T Á R S U L Á S I  TANÁCS ülést  hívok össze.

Az ülés helyszíne:  VASEMBERHÁZ, DÍSZTEREM

                                NAGYKANIZSA, Erzsébet tér 1.

 Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban)  

Meghívott előterjesztő: Dr. Molnár József rendőrkapitány

 1. Javaslat a NyDOP pályázat lebonyolításával kapcsolatos szerződés megkötésére.

       (írásban). Előterjesztő: Marton István elnök

 1. Közbeszerzés Ajánlattételi felhívás elfogadása. (írásban) Előterjesztő:  Marton István elnök    
 2. A Térségi Pedagógiai Szakszolgálat és a  Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Intézmény beszámolója a 2009/2010. évi feladatellátásról.(írásban)  Előterjesztő: Marton István elnök
 3. Javaslat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 2010/2011. tanévre. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök  Meghívott: Szmodics Józsefné osztályvezető, Gellén Melinda  igazgató, Horváth Istvánné igazgató
 4. Megállapodás megkötése a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal 2010-2011 tanévre vonatkozóan személygépkocsik üzemeltetésére. (írásban) Előterjesztő: Marton István   elnök
 5. Támogatás kérése a 2010/2011. tanév városkörnyéki diákolimpiai bajnokság szervezésére. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 6. Javaslat a CÉDE pályázatban keletkezett tartalék felhasználására. Előterjesztő: Marton István  elnök
 7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának , szabályzatoknak a módosítása.(írásban). Előterjesztő: Marton István elnök
 8. Tájékoztató a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. nyertes pályázatáról. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 9. Javaslat helyi esélyegyenlőségi programok készítésére. (írásban). Előterjesztő: Marton István elnök
 10. Egyebek

 Az ülésre tisztelettel meghívom. Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.