Tanácsülés 2009.12.23.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

Társulási Tanács tagjai részére 

Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 

Ezúton értesítem, hogy

 

2009. december 23-án ( szerdán ) 11,00 órára

  Társulási Tanács ülést hívok össze.

 

 

Az ülés helyszíne:   Eszteregnye – Obornak ZALAERDŐ Zrt. Vadászháza  

                           Eszteregnye   Obornak

 

Tervezett napirendi pontok:

  1. Határozat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának elfogadásáról.(írásban)

      Előterjesztő: Marton István elnök Meghívott: Peszleg Ferenc Kanizsaber kft.

  1. Határozat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának az Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának  a „Közösségi közlekedés infrastrukturális beruházások” pályázat tervezői munkáinak elvégeztetéséről, megállapodás megkötése.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
  2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi munkatervének elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
  3. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről.(szóban). 
  4. Egyebek 

 Az ülést követően hagyományos évzáró ünnepséget tartunk.

 Az ülésre tisztelettel meghívom.  Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.                  (pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).                            

Üdvözlettel: 

Marton István

Elnök