TÁRSULÁSI TANÁCSÜLÉS 2011.04.07

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2011. április 7.- én (csütörtök)  15,00 órára

T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

  Az ülés helyszíne:  

VASEMBERHÁZ, DÍSZTEREM                      

            Nagykanizsa, Erzsébet tér 12.  

 Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Meghívott: Dr. Molnár József rend.  alezredes
 2. A Zala Megyei Vöröskereszt 2010. évi szakmai beszámolója.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató
 3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bizottságainak, elnökségének beszámolója a 2010. évi munkájáról. (írásban) Előterjesztők: Dr. Tóth László FB elnök, Uzonyi Dezső PB elnök, Bali Vera Közb. Biz. elnök,  Cseresnyés Péter elnök. 
 4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi költségvetési előirányzatának módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi belső ellenőrzési munkájáról. (írásban) Előterjesztő:  Cseresnyés Péter elnök
 7.  A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának módosítása.  (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 8.  A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi Közbeszerzési terve. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 9. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Támogatási Szabályzatának elfogadása.  (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 10. Javaslat a támogatás kérésről: „Hegyek-völgyek” napok rendezvényre. (írásban)        Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 11. Határozat a rendezvénysátor igénylésekről. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  
 12. Egyebek: Tájékoztató az Innovatív Dél-Zala LEADER Egyesület pályázatairól.            Meghívott: Ódor László elnök  

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.  Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.