Társulási tanácsülés 2012.10.24

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2012.  október 24-én  (csütörtök) 15.00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Meghívott előterjesztő: Dr. Molnár József rendőrkapitány

  2. Beszámoló a 2011/2012 tanév városkörnyéki diákbajnokságáról és támogatás kérése a 2012/2013. évi városkörnyéki diákbajnokság megrendezéséhez.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Bagarus Ágnes oszt.vez Nk. MJV Művelődési és Sport osztály

  3. Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

  4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

  5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi költségvetési előirányzatának módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

  6. Tájékoztató a Társulást érintő jogszabályi változásokról, a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának lehetőségei 2013. januártól az új önkormányzati feladatellátás tekintetében.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

  7. Egyebek: Mentor szolgáltatásra vonatkozó megállapodás módosítása a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft-vel.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök