Új önkormányzati törvény tervezet

Új Önkormányzati törvény-tervezet 

 

 

A Belügyminisztériumban elkészült az új önkormányzati törvény tervezete.


Az Országgyűlés novemberben tárgyalja a törvényjavaslatot és várhatóan még ebben az évben elfogadja.

A véleményezés végső határideje: 2011. október 20.
 
A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre lehet megküldeni.

 

A tervezet letölthető. PDF formátumú.

Előterjesztés Ötv Kormány 2011 október

Falumegújítási Díj 2011

Magyarországi Falumegújítási Díj 2011

 

 

 

 

A Belügyminisztérium a Vidékfejlesztési Minisztériummal közösen meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2011. pályázatot „A jövő nyomában – Magyarországi Falumegújítási Díj 2011” címmel.  Határidő: 2011. 10. 21.

A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel "reflektorfénybe állítsák" azokat a települési közösségeket, amelyek a mottó szerint kimagasló és példaszerű színvonalon végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat. Ezek bemutatásával, az információk cseréjével tovább javítsa a falumegújítást végző községek, nagyközségek eredményeit, jó példával elindítsa ezen az úton az ebből még kimaradó falvakat, mozgalommá szervezze a falumegújítást. A negyedik alkalommal meghirdetett "Magyarországi Falumegújítási Díj" ezúttal is az "Európai Falumegújítási Díj" pályázati kiírás követelményein alapul, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki. Ez egészül ki néhány magyarországi követelménnyel. A magyarországi díj egy további célja, hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen. Éppen ezért a honi versengés mottója és fő céljai megegyeznek az európaival, hogy az adott területen legkiválóbb település mutatkozhasson be a nemzetközi porondon.

Kiemelt szempont a díjazás során, hogy a bemutatkozó települések fejlesztései feleljenek meg a Településfejlesztési füzetek különszámaként minden falunak eljuttatott "Irányelvek az európai falvak és vidéki térségek fenntartható fejlődéséért" dokumentumban foglaltaknak, melyek a vidéki térségek jövőjének erősítése, a falusi településeken élők életminőségének javítása érdekében kerültek megfogalmazásra.

A pályázati kiírás mottója különösen azoknak a falvaknak, vidéki közösségeknek a dokumentumait várja, amelyek a településeiket érő aktuális kihívásokra újszerű, ötletgazdag projektekkel tudtak válaszolni, megalapozva ezekkel a korszerű, jövőbemutató, tudatosan tervezett fejlődésüket.

A pályázat benyújtása, elbírálása
Pályázatot egy falu önkormányzata vagy falvak szövetsége (max. 20 000 fős lakosszámmal) nyújthat be. Amennyiben az adott település önkormányzata nem kíván pályázni, a pályázatot civil szervezetek is benyújthatják. A Magyarországi Falumegújítási Díj előző kiírásainak győztesei önálló településként nem nyújthatnak be pályázatot.
A pályázatokat két példányban, vagy egy példányban és elektronikus formában a területileg illetékes állami főépítészhez kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Falumegújítási pályázat".

A pályázatok két ütemben kerülnek minősítésre.
Első ütemben a pályaművek régiónként kerülnek elbírálásra. A zsűrik elnökei az állami főépítészek, tagjai a regionális fejlesztési ügynökségek (RFÜ), a LEADER Helyi Akciócsoportok, és a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozatának (MUT) regionális szinten kijelölt képviselői. A zsűrik régiónként legfeljebb két pályázót juttathatnak tovább országos szintre – kivéve, ha valamely régió nem él a lehetőséggel, ennek terhére a pontszámban következő nevezhető. A pályázók végső sorrendjéről, besorolásáról a belügyminiszter és a vidékfejlesztési miniszter által kinevezett, a két tárca, az állami főépítészek, a MUT és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből álló szakértői bizottság dönt.
A legmagasabb pontszámot elérő települések esetében a bizottság helyszíni bejárást, konzultációt tart.
A pályázatok elbírálása ingyenes.

A pályázati kiírás és mellékletei alább, a csatolmányokból tölthetők le!

| Forrás: kormany.hu

Magyarországi Falumegújítási Díj 2011

74.5 KB

msword

Letöltés

Pályázati formanyomtatvány

103.5 KB

msword

Letöltés

2. sz. melléklet

31.5 KB

msword

Letöltés

Társulási tanácsülés 2011.09.15

 Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

Tisztelt Polgármester Asszony !

Tisztelt Polgármester Úr !                      

Ezúton értesítem, hogy

 

2011. szeptember 15-én  (csütörtök ) 14,30  órára

   Társulási Tanács  ülést hívok össze.

 

Az ülés helyszíne:   KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Nagykanizsa, Bajza u. 2.

 

Tervezett napirendi pontok:

Kistérségi Fejlesztési Tanács:

 

 1. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség aktuális közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Előterjesztő:

Dr. Molnár József alezredes kapitányságvezető

 1. A Széchenyi Programiroda bemutatkozása.(szóban)

Előadó: Széchenyi Programiroda munkatársa

 1. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. I. félévi munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 

Többcélú Társulási Tanács:

 1. Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök      +MELLÉKLET
 2. Támogatás kérése a 2010/2011. tanév városkörnyéki diákolimpiai bajnokság szervezésére. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a SULI HARMÓNIA  – 2007 Alapítvánnyal.(írásban)  Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának a módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök    +MELLÉKLET
 5. Távfelügyeleti őrzés-védelmi feladatok műszaki tartalmának megtárgyalása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.  Alapító Okiratának módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 7. Egyebek:

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Éljünk magyarul!

Éljünk magyarul!

A helyi, kistermelői kör és gazdálkodók élelmiszer piacra jutását
támogatandó megkezdődött a 40km.hu kereskedőház szervezése, melyhez
kistérségenként egy helyi képviselőt keres a társaság.
Olyan személyre van szükség, aki a Nagykanizsai kistérségben
hatékonyan tudná szervezni ezt a munkát.

Ha Önnek ilyen ambíciója, rátermettsége, jártassága van, akkor küldje emailben a részletes jelentkezését és adja meg elérhetőségeit!

kanizsaterseg@chello.hu

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlés

Beszámoló az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2011. július 7-i közgyűléséről

Nagykanizsán tartotta rendkívüli közgyűlését az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. A közgyűlésnek egyetlen érdemi napirendi pontja volt, az Alapszabály módosítása az 54/2011.(VI.10.) VM rendeletben meghatározottak szerint. A jelenlévők egyhangúan elfogadták, hogy a Közgyűlés hatáskörébe kerüljön a tagfelvételről való döntés.

2011. augusztus végén tervezik a következő közgyűlést, amelyre várják a belépni kívánó új tagokat. A belépés feltétele jelenlegi tagok közül legalább 2 tag írásos ajánlása.

TÁRSULÁSI TANÁCSÜLÉS 2011.07.14

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére

Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

Ezúton értesítem, hogy

2011. július 14-én (csütörtök)  15,00 órára

T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

Az ülés helyszíne:

KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség lakosságának egészségi állapotáról. (szóban) Meghívott: Dr. Buzás Judit kistérségi tiszti főorvos
 2. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Előterjesztő: Dr. Molnár József alezredes kapitányságvezető
 3. A Térségi Pedagógiai Szakszolgálat és a  Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Intézmény szakmai  beszámolója a 2010/2011. évi feladatellátásról.(írásban)  Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Szmodics Józsefné osztályvezető, Gellén Melinda  igazgató
 4. Javaslat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 2011/2012. tanévre. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  Meghívott: Szmodics Józsefné osztályvezető, Gellén Melinda  igazgató, Horváth Istvánné igazgató
 5. Megállapodás megkötése a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal 2011-2012 tanévre vonatkozóan személygépkocsik üzemeltetésére. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Gellén Melinda  igazgató
 6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása módosított Társulási Megállapodásának aláírása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett őrzés-védelmi pályázatok elbírálása, döntés a szerződésről.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett hordozható számítógép beszerzésre vonatkozó ajánlatok elbírálása, döntés a beszerzésről. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 9. A TEFA Bizottság döntésének elfogadása a benyújtott pályázatokról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 10. Egyebek:

Az ülésre tisztelettel meghívom.  Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.

3. Nagykanizsai Sárkányhajó Bajnokság

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete és vállalkozó kedvű polgármesterekből állt össze a „Többcélús Sárkányok” csapatunk, amely részt vett a 3.

Nagykanizsai Sárkányhajó Bajnokságon. Csapatunk már tavaly is részt vett a bajnokságon így idén már a rutinosok magabiztosságával vágott neki a futamnak, ahol vasárnap délutáni döntőig jutott.

Az elszánt csapat


A győztesek nyugalmával

Kutya meleg volt, de jó volt

A Kistérség Sárkányhajósai már a jövő évi terveiket szövögetik.

Sajtóközlemény

 

 

 

Kistérségi Szociális Programiroda

kialakítása

fejlesztési pályázat

 

A projekt a  Nyugat-dunántúli Operatív Program NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0015 azonosítószámú pályázata keretében elnyert hazai és Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg.

Pályázó: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

A projekt célja:

A Kistérségi Szociális Programiroda kialakításának célja, hogy egy helyen koncentrálódjon a térségi, sokféle szociális tevékenység szervezése, ennek keretében a térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat komplex szakmai munkájának  biztosításához,  tevékenységi körének bővítéséhez legyen lehetőség.

A Kistérségi Szociális Programiroda keretében elérhető szakmai szolgáltatások:

 • Családsegítés
 • Gyermekjóléti szolgáltatás
 • Helyettes szülői hálózat
 • Szociális információs szolgáltatás
 • Kapcsolattartási ügyelet
 • Készenléti szolgálat 

 A projekt műszaki tartalma:

A  80 m2-es  épület felújítása – új villamossági, gépészeti rendszer, új nyílászárók, külső homlokzat hőszigetelése, belső falak vakolatjavítása, festése és a funkcióhoz igazodó irodahelyiségek kialakítása történt meg.

Elkészült az új parkoló térkő burkolattal, kiegészíti gyephézagos kőburkolat és a Bajza utcai bástyakerítés felújítása valósult meg.

Az épület funkciójához kapcsolódóan mozgáskorlátozottaknak gépkocsi parkoló és a szükséges fizikai akadálymentesítés valósult meg, ügyfélfogadókkal.

A Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása egyszerre szolgálja a prevenciós és korrekciós célokat: egyrészt a szociális védőháló hatékonyabb működésével, másrészt a szociális problémákra adott körültekintő szociális munkával. 

Tevékenységünket a térség lakosságáért, a lakosság jólétéért, a térség lakosságának boldogulásáért végezzük.

TÁRSULÁSI TANÁCSÜLÉS 2011.05.12

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2011. május 12-én (csütörtök)  14,00 órára

T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

  Az ülés helyszíne:  

KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT                     

            Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.  

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a 2011/2012. éves helyközi személyszállítási menetrendek változtatásának tervezetéről, annak kistérségi egyeztetése.(szóban) Meghívott: Tóthné Temesi Kinga KSZI irodavezető, MÁV-START, ZALA VOLÁN képviselői.
 2. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves mérleg és kiegészítő melléklet, Könyvvizsgálói jelentés, Közhasznúsági jelentés elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Horváthné Bagó Mónika ügyvezető
 3. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2010. évi szakmai beszámolójának és a 2011. évi üzleti tervének elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Horváthné Bagó Mónika ügyvezető
 4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetési határozatának módosítása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. A TEFA Bizottság döntésének elfogadása a Bizottság elnökének megválasztásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. Egyebek:

 

15,00-tól „Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása”-projektzáró rendezvény:

      15,00-   Köszöntő

     15,05-   A projekt bemutatása          

     15,45-   Állófogadás

Az ülésre tisztelettel meghívom.  Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.