T Á R S U L Á S I T A N Á C S ülés 2010.11.24

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. november 24 – én (szerda)  15,30 órára

T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

  Az ülés helyszíne:  NAGYKANIZSA, Bajza u. 2-1.

 Tervezett napirendi pontok:

  1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi I – III. negyedévi költségvetési beszámolójának elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének Alapító Okiratának módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  4. Pénzkezelési szabályzat aktualizálása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  5. Határozat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit kft. ügyvezető megbízatásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  6. Határozat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit kft. könyvvizsgálójáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  7. Egyebek 

Az ülésre tisztelettel meghívom. A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.