Társulási tanácsülés 2013.09.12.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2013. szeptember 12-én  ( csütörtök) 15:00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)

     Meghívott előadó: Dr. Molnár József rendőr alezredes

  1. A TEFA Bizottság döntésének elfogadása a 2013. évi támogatásokról. (írásban)

     Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

  1. Szakmai beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi munkájáról. Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  2. Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  3. Javaslat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetési határozatának módosítására (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  4. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  5. A Társulás egyéb szabályzatainak aktualizálása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  6. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  
  7. Egyebek:

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök