Társulási tanácsülés 2013.10.30.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2013. október 30-án  ( szerda) 15:00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)

     Meghívott előadó: Dr. Molnár József rendőr alezredes

  1. Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  2. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  3. A Társulás 2014. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása (írásban)    Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  4. Szakmai beszámoló a 2012/2013 tanév városkörnyéki diákbajnokságáról és támogatás kérése a 2013/2014. évi városkörnyéki diákbajnokság megrendezéséhez. Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  Meghívott: Bagarus Ágnes oszt.vez.
  5. Egyebek:

Zárt ülés:

  1. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.

     vizsgálatáról jelentés. Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

  1. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési

     Nonprofit Kft. ügyvezetői állására pályázat kiírása. Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök


 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök