Társulási tanácsülés 2014.12.04.

M E G H Í V Ó

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Társulási Tanács tagjai részére

 

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselő és polgármester választást követően a képviselő-testületeknek a Mötv. 43.§ (1) bekezdése értelmében tizenöt napon belül kell megtartani az alakuló ülésüket.

A Mötv. 95.§ (3) bekezdése értelmében a társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az alakuló ülések megtartását követően sor kerülhet a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa alakuló ülésének megtartására. Az alakuló ülés mielőbbi megtartása – a törvényi rendelkezéséken túl – azért is fontos, hogy a Tag önkormányzatoknak a Társulás által nyújtott közszolgáltatások, a fenntartott intézmény és a nonprofit gazdasági társaság hatékony és zökkenőmentes működtetése biztosított legyen.

A jogszabályi rendelkezések és a hatályos Társulási Megállapodás szerint az önkormányzati választásokat követő első ülést a székhely település polgármesterének kell összehívni, az elnök megválasztásáig az elnök feladatait a székhely település polgármestere látja el.

 

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzat Társulási Tanács ülését

2014. december  04.– én (csütörtök) 14,00 órára

összehívom.

 

Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásról. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
  2. A Társulás Elnökének megválasztása (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
  3. Javaslat az Alelnök választására (írásban). Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
  4. Javaslat a Társulási Bizottságok tagjainak megválasztására (írásban). Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
  5. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagoknak a megválasztására. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
  6. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető választására vonatkozóan. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
  7. Javaslat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának felülvizsgálatára. (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester //Nk és a Térsége társulási megállapodás (Melléklet)
  8. Egyebek: – szabályzatok aktualizálása, elektronikus kapcsolatok (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester //2014 Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés szabályzat (Melléklet) //Társulás pénzkezelési szabályzat (Melléklet) //Kiegészítés könyvvvizsgálatra javaslat

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Dénes Sándor

elnök