Tanácsülés 2010.04.13.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

 Ezúton értesítem, hogy

2010. április 13-án ( kedd ) 16,00 órára

  Rendkívüli Társulási Tanács és Kistérségi  Fejlesztési Tanács ülést hívok össze.

Az ülés helyszíne:  VASEMBERHÁZ, DÍSZTEREM

                                NAGYKANIZSA, Erzsébet tér 1.

 Tervezett napirendi pontok:

 1. PANNON GSM Távközlési Zrt. Szolgáltatási ajánlata a Nagykanizsai Kistérség részére.(írásban)Meghívott: szolgáltató képviselője
 2. Pályázati támogatás a Nagykanizsa Megyei Jogú Város által fenntartott Miklósfai óvoda felújítási pályázatához. Előterjesztő: Marton István elnök
 3. Pályázati támogatás az iskolapszichológus foglalkoztatása a Nagykanizsai Kistérségben tárgyában. Előterjesztő: Marton István elnök
 4. Tájékoztató a „Közösségi közlekedés fejlesztése a Nagykanizsai Kistérségben” pályázat településekre vonatkozó feladatokról.
 5. Egyebek:

 Az ülésre tisztelettel meghívom. Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

Tanácsülés 2010.03.29.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

Társulási Tanács tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony !

Tisztelt Polgármester Úr !

Ezúton értesítem, hogy

2010. március  29-én ( hétfőn ) 14,00 órára

  TÁRSULÁSI TANÁCS  ülést hívok össze.

 

Az ülés helyszíneVASEMBERHÁZ  DÍSZTEREM

       Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.

Tervezett napirendi pontok:

 

 1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi költségvetési határozatának módosítása.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi beszámolója a költségvetési gazdálkodásról. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 3. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi belső ellenőrzési munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 4. Belső ellenőrzési kézikönyv elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök  
 5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás gyermekjóléti alapellátási feladatainak bővítése.(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi Közbeszerzési terve.

(írásban) Előterjesztő: Marton István elnök

 1. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. „Tudással a jövőért!” című, TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0008. azonosítószámú pályázatának időszakos beszámolója.(írásban). Előterjesztő: Marton István elnök
 2. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0041. azonosítószámú, benyújtott pályázatáról tájékoztató.(írásban)  Előterjesztő: Marton István elnök
 3. Egyebek.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.  Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag). Az igazolt meghatalmazáshoz a vonatkozó törvény szerinti igazolást is kérjük hozza magával a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

Üdvözlettel:

Marton István

elnök

TÉRSÉGI NÉPZENEI-NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ

A „Napra-forgós Kistérségi Napok” programsorozat 2. rendezvényének keretében népzenei és néptánc találkozóra került sor a kistérségünkben működő néptánc, népzenei és népdaléneklő szólisták és csoportok részvételével.

A találkozónak a Zalaszentbalázsi Művelődési Ház adott otthont. A program a Petőfi Sándor Általános Iskola dolgozóinak lelkes szervezésével és közreműködésével valósult meg.

 

A szép számmal megjelent hagyományőrző csoportok közös éneklésével kezdődő programot Molnár Mihály polgármester Úr lelkesítő köszöntő beszéde nyitotta.

Ezt követően minden csoport bemutatta otthonról hozott dalcsokrát, művészi produkcióját.

Fellépő csoportok és szólisták:

 1. Zalaszentbalázsi Népdalkör
 2. Zalaszentbalázsi Petőfi Sándor Általános Iskola csoportjai:

–          Búzavirág

–          Gál Tímea

–          Kishuszárok

–          Zsohár Patrik

–          Boglárkák

–          Pap Valentina

–          Pacsirták

 1. Újudvari Népdalkör
 2. Árvácska Dalkör
 3. Csillag Citera – együttes Zalaszentbalázs
 4. Szepetneki Nefelejcs Együttes néptánc csoportja
 5. Zalaszentbalázsi nyugdíjas klub énekkara
 6. Nótakedvelők Nagyrécse
 7. Kodály Zoltán Művelődési Ház énekkara
 8. Andrasek Pálné Murakeresztúr
 9. Szepetneki Nefelejcs Nyugdíjas Néptánc csoport
 10. Rozmaring Asszonykórus Murakeresztúr
 11. Tungsram Nyugdíjasok Énekkara
 12. Szepetneki Horvát Kórus
 13. Gyöngyvirág Tánc-csoport Nagykanizsa

 A fellépők EMLÉKLAPOT kaptak ajándékba, melyen a napraforgó virága szimbolizálja a rendezvénysorozat mottóját: összefogással, hagyományteremtő rendezvényekkel megőrizhetjük értékeinket, hozzájárulhatunk az összetartás és összetartozás érzésének megszilárdításához.

A vendégül látás ízletes köményes kiflije a zalaszentbalázsi asszonyok konyhaművészetéről tett tanúságot.

Ezen a szombat délutánon minden résztvevő gazdagabb lett az általa adott, és a másoktól kapott népi értékek szívet-lelket melengető kincsei által.

Mint egy nagy gyűjtőmedencébe, ezer év alatt sok patak folyt bele. Nincs a magyarságnak az a rétege, annak egy élménye, hogy ne hagyott volna nyomot benne. Ezért: az egész magyarság lelkének tükre.

Százhangú orgona a magyar népzene, mindenre van hangja, a szelíd tréfától a tragédiáig. …. A tűznek nem szabad kialudni.”

/Kodály Zoltán/

  

Köszönetünket fejezzük ki a Zalaszentbalázsi Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusainak és valamennyi dolgozójának, akik önzetlen, lelkiismeretes munkájukkal lehetővé tették, hogy egy színvonalas, tartalmas szombat délutánt tölthessünk el Zalaszentbalázson.

NAPRA – FORGÓS KISTÉRSÉGI NAPOK 1.

Surd, 2010. 02. 06.

 A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Új tudás-műveltséget mindenkinek pályázati program támogatásával Napra-forgós Kistérségi Napok programsorozatot valósít meg.

Célkitűzésünk, hogy a kistérség lakosai felelevenítsék és megismerjék saját népszokásaikat, szellemi és tárgyi örökségeit, illetve hogy egymás értékeivel is megismerkedjenek.

A programsorozat vándoroltatás jelleggel érinti a térség arra alkalmas infrastruktúrával rendelkező településeit, illeszkedve a helyi hagyományokhoz.

A rendezvénysorozat első helyszíne SURD község volt.

 „Térségi Farsangoló” címmel vidám farsangi maskarázásra hívtuk a térség „apraját-nagyját”.

Kanász János Úr, Surd község polgármesterének szívéjes köszöntője, valamint Marton István Úr, a társulás elnökének elismerő szavait követően kezdetét vette a farsangolás.

 A program hangulatos jelmezes felvonulással kezdődött. A surdi fiatalok ifjúsági csoportja, valamint a kistérség munkaszervezetének dolgozói közül jó páran ötletes maskarába bújtak.

A farsang hercegi párjának nyitó táncát követően kezdetét vette a fergeteges farsangi mulatozás. Képek itt megtekinthetők.

A surdi asszonyok szakácstudományának és szorgalmas munkájának köszönhetően barátságos és bőséges vendéglátásban volt részünk. Többek közt megízlelhettük a finom szalagos farsangi fánkot, igazi házi lekvárral.

 Köszönet a házigazdának és a szervezőknek a hangulatos délutánért.

Eszközbeszerzés

      Eszközbeszerzés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A társulás önkormányzatai közösen pályáztak a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésre is, ennek eredményeként a közeljövőben átadásra kerül 16 millió forint értékű eszközállomány. A pályázatban részt vevő önkormányzatok képviselőinek az eszközök átadása elkezdődött. Mire elkezdődnek a tavaszi nagyobb munkák, addigra mindenhol megújult eszköz és géppark segíti a feladatok végrehajtását.

Legfrissebb hírek a Társulás életéből:

– 2010. január 4-én két pályázatot nyújtott be a társulás a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz a közmunkaprogramok kapcsán, az értékelés pozitívan zárult, így a minisztérium mindkét esetben változatlan feltételekkel biztosítja a támogatást, amelyekre vonatkozó szerződéskötés 2010. január 18-án Budapesten megtörtént.

– Összesen 191 főnek nyílik lehetősége a közmunkaprogramban részt venni. A korábbiakhoz képest két új elemmel bővült a foglalkoztatási lehetőség: egyrészt szociális gondoskodás segítése a rászorultaknak, másrészt adatfeldolgozási tevékenység megszervezése a számítástechnikai alapismeretekkel rendelkezőknek. Ez utóbbi az NKTT Bajza utcai ingatlanának egyik épületében történik, ahol az Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság iratait fogják digitalizálni szigorúan meghatározott, fegyelmezett, zárt rendszerben.

Tanácsülés 2010.02.08.

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

Társulási Tanács tagjai részére 

 Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton értesítem, hogy

2010. február 8-án ( hétfőn ) 14,- órára

  TÁRSULÁSI TANÁCS  ülést hívok össze.

 

Az ülés helyszíneKISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

       Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.    

Tervezett napirendi pontok:

 1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által megnyert közmunka pályázatok bonyolítása. (írásban). Előterjesztő: Marton István elnök
 2. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi munkájáról.  (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 3. Megállapodás a Magyar Telekom Nyrt. Vállalati Szolgáltatások Üzletág szolgáltatóval.

       (T-Systems) (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök  

 1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2010 évi közfoglalkoztatási terve (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 2. Közfoglalkoztatás a Nagykanizsai Kistérségben (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 3. Zala Megyei Területfejlesztési Tanács támogatási kérelme (írásban). Előterjesztő: Marton István elnök
 4. Egyéb támogatási kérelmek (írásban).  Előterjesztő: Marton István elnök
 5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi költségvetése. (írásban) Előterjesztő: Marton István elnök
 6. Hahót Község Önkormányzatának kérése 
 7. Egyebek

 

Az ülésre tisztelettel meghívom. Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

 Üdvözlettel

 Marton István

 Elnök

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

      SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tisztelt Szerkesztőség !

Tisztelettel értesítem és meghívom  

2010. január 22-én  (pénteken ) 10,00 órára szervezett
  SAJTÓTÁJÉKOZTATÓNKRA.

A sajtótájékoztató helyszíne:  Kistérségi Szolgáltató Központ
Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.

A sajtótájékoztatót tartja: Marton István elnök
A sajtótájékoztatón ismertetést adunk a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évben elnyert sikeres pályázatairól.

A sajtótájékoztató témái:

 • Foglalkoztatási programok indítása a kistérség településein.
 • Egyéb sikeres pályázatok.
 • 2010. évi tervezetek.

Kérjük, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel járuljon hozzá, hogy a sajtótájékoztatón elhangzó információk a nyilvánosság számára megismerhetők legyenek.

Sajtókapcsolat: Polai György Munkaszervezet vezető  
Tel.: +36306338806
Email: kanizsaterseg@chello.hu

 

Fáradozásaikat előre is megköszönve, várjuk a szerkesztőség ill. stúdió munkatársát a rendezvényre.

Üdvözlettel:

Marton István
Elnök

Fánkfesztivál

FELHÍVÁS ÉS VERSENYKIÍRÁS

II. Országos Farsangi Fánkfesztiválra

Nagykanizsa, 2010. február 13. (szombat) 11óra

 

A farsang elengedhetetlen velejárója a farsangi fánk. Magyarországon a fánk a 19. században terjedt el széles körben.  Hazánkban a fánksütés hagyománya a Dunántúlról indult, és vált egyre több helyen szokássá, hogy a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsangkor édességként az asztalra kerülhessen ez a finom nyalánkság.

Bizonyítani szeretnénk, hogy olyan egyszerű népi ételt, mint a fánkot, többféle módon és milyen gazdag ízvilággal képesek még ma is elkészíteni településeink, falvaink háziasszonyai. Megtapasztalhatjuk, hogy a frissen sült ételek milyen kelendő „termékek” a rendezvényre látogató vendégek, turisták körében.

 

A rendezvény hagyományainak öregbítése érdekében felhívással  fordulunk a TEMI és a VOKE intézményeihez, az ország valamennyi önkormányzatához és intézményeihez, Kistérségi társulásokhoz, szállodákhoz, vendéglátó-ipari egységekhez, civil szervezetekhez, valamint a fánk készítésében jártas polgárokhoz, hogy közreműködésükkel egy szórakoztató verseny keretében kiderüljön, hogy hol készülnek a legfinomabb farsangi fánkok.

 

LEGYENEK RÉSZESEI EGY GUINESS REKORDNAK!

A fánk csapatok versenye mellett idén is benevezzük a rendezvény résztvevőit egy Guiness Rekord kísérletre!

 Rekordkísérlet: Egyszerre egy helyen a legtöbb fajta bemutatott fánkkülönlegesség! Döntsük meg együtt a tavalyi rekordot!

Helyszín: 8800 Nagykanizsa, Ady u. 78. MÁV NTE 1866. Sportcsarnok!

A fesztivál főszervezője: VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház

Nevezni és indulni lehet a következő versenyszámokban, 3 fős csapatban az alábbi kategóriákban:

– Hozott fánkkal:- hagyományos és/vagy különleges fánk kategóriában

– Helyben készített fánkkal:- hagyományos és/vagy különleges fánk kategóriában

Feltételek:

 • Az asztalokat, székeket, a szervezők biztosítják.
 • Háziorvosi egészségügyi nyilatkozatról minden csapatnak gondoskodnia kell.
 • Az asztalok, valamint a háttér dekorálásáról minden csapat önállóan gondoskodik (figyelembe véve a saját helyi kulturális jellegzetességeket).
 •  A standok dekorációját külön értékeli a zsűri!
 • Fajtánként 1-1 darab fánkot a zsűrizéshez kérünk leadni.
 • A csapatok a verseny befejezése után a fánkokat a helyszínen értékesíthetik a látogató közönségnek, korlátlan mennyiségben, meghatározott egységáron. (Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagy a kereslet a fánkok vásárlása iránt.)
 • A fánkok értékesítéséhez szükséges csomagoló anyagokat (fólia, papírtálca) minden csapat hozza magával.
 • Helyben sütéshez villanysütő berendezést, nyersanyagot, a készítéshez szükséges eszközöket (terítő, edények, konyharuha, olaj, liszt stb..) minden csapat hozza magával!

Díjazás:

 • A versenyszámok győztesei részére – Serleg, oklevél
 • A versenyszámok II-III. helyezettjei részére – Serleg, oklevél
 • Minden induló részére – Emléklap
 • Külön díjak

Nevezés:

Írásban személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailben. VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 67.) Telefon/fax: 06 93 311 195 Mobil: 06 30 94 55 915, E-mail: voke@chello.hu , Web: www.kodalymk.hu

Nevezési határidő: 2009. január 25-ig, írásban (személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailben)
Nevezési díj: 500 Ft/csapat/ kategória (a nevezési díjat postai rózsaszín csekken, vagy személyesen kell befizetni, a fenti címre. A nevezési laphoz mellékelni kell a befizetést igazoló csekk másolatát)

Kámánné Szép Terézia

    intézményvezető