Pályázat családgondozó munkakör

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ

                 a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  napi 6 óra  

A munkavégzés helye: Zala  megye,  8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családgondozás, konfliktuskezelés, tartós munkanélküliekkel végzett tevékenység komplex ellátása, dokumentálása, pályázatírásban részvétel.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, szociálpedagógus, szociális munkás, szociálpolitikus,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Konfliktuskezelés

§         Családokkal végzett munka

§         Közösségi és csoportos szociális munkában való jártasság

  • Nagykanizsa térségének helyismerete, 

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű szervezőkészség, kreativitás,

§         Jó szintű szorgalmas munkavégzés,

§         Jó szintű kommunikációs képesség,

§         Jó szintű együttműködés, konfliktuskezelés,

§         Kiváló szintű emberi méltóság tiszteletben tartása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

§         Szakmai önéletrajz

§         Motivációs levél szakmai elképzeléssel

§         Alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ad Tóthné Lábecz Katalin  a +36-93/536-320  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a zárt borítékban a pályázatnak a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével. (8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: családgondozó[MB1] 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelennek nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kanizsaterseg.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan idejű kinevezés legalább 3 hónapos próbaidő kikötésével történik.

 


 [MB1]