Társulási tanácsülés 2014.04.10.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai és Térsége Önkormányzati Társulási tanács ülését

2014. április 10-én  ( csütörtök) 14:00 órára

összehívom.

 

Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

  1. Beszámoló a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Meghívott: Dr. Molnár József rend. alezredes  
  2. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetési határozatának módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  3. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás beszámolója a 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  4. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi belső ellenőrzési munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  5. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás pénzügyi és felügyelő bizottsága, elnöksége elnökeinek beszámolója a 2013. évi munkájáról. (írásban) Előterjesztők: Dr. Tóth László FB elnök, Vlasicsné Fischl Timea PB elnök, Cseresnyés Péter elnök
  6. Tájékoztatás a rendezvénysátor 2014. évi igénylésekről és üzemeltetésről.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  7. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve. (írásban) Előterjesztő: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető
  8. Egyebek

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök