Társulási tanácsülés 2014.05.23.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai és Térsége Önkormányzati Társulási tanács ülését

2014. május 23-án  ( péntek) 11:00 órára

összehívom.

 

Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés:

  1. Beszámoló a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Meghívott: Dr. Molnár József rend. alezredes  
  2. A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata módosított szakmai programjának jóváhagyása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  3. A Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  4. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves mérleg és kiegészítő melléklet, Könyvvizsgálói jelentés, és Közhasznúsági jelentés elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető, meghívott: Bencze Olga könyvvizsgáló, Némethné Hohl Erzsébet könyvelő.
  5. A Társulás Bajza utcai ingatlanán, helyi védelem alatt lévő kertben található fák kivágásának kérelme. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 

Zárt ülés:

  1. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  2. Egyebek

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök