Társulási tanácsülés 2013.04.04.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2013. április  4 -én  ( csütörtök ) 14:00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)

Meghívott előadó: Dr. Molnár József rendőr alezredes

  1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi önkormányzati feladatellátásai és a Munkaszervezetének további működése (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának tervezett módosítása.  (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának tervezett módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  5. Tájékoztató a rendezvénysátor 2013. évi üzemeltetésre vonatkozóan.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  6. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. évi szakmai beszámolója. (írásban) Előterjesztő: Tóth-Bagó Mónika ügyvezető
  7. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve. (írásban) Előterjesztő: Tóth-Bagó Mónika ügyvezető
  8. Egyebek: Társulási pályázatok fenntartásának ügyei (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 

  1. Zárt ülés: pénzügyi bizottsági tag és elnök választása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök


Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök