Társulási tanácsülés 2012.05.24

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2012.  május 24-én  (csütörtök) 15.00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne:   KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a Kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban) Meghívott: Dr. Molnár József rendőrkapitány
 2. A TEFA Bizottság döntésének elfogadása a 2012. évi támogatásokról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi költségvetési határozatának módosítása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves mérleg és kiegészítő melléklet, Könyvvizsgálói jelentés, Közhasznúsági jelentés elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Bagó Mónika ügyvezető, meghívott: Bencze Olga könyvvizsgáló, Némethné Hohl Erzsébet könyvelő.
 5. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai beszámolójának és a 2012. évi üzleti tervének elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Bagó Mónika ügyvezető
 6. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft-vel kötött megállapodások jóváhagyása. Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 7. A kistérségi települések rendezvényekhez kapcsolódó támogatási igényei. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 1. Egyebek:

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Társulási tanácsülés 2012.04.05

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2012.  április 5-én  (csütörtök) 15.00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne:   KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a 2012-2013. évi helyközi személyszállítási menetrendek változtatásának tervezetéről, annak kistérségi egyeztetése.(szóban) Előterjesztő: Tóthné Temesi Kinga KSZI irodavezető, MÁV-START, ZALA VOLÁN képviselői.
 2. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)

Meghívott előadó: Dr. Molnár József  rendőr  alezredes

 1. A Zala Megyei Vöröskereszt 2011. évi szakmai beszámolója.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató, Szőlősi Márta területi vezető
 2. A Zala Megyei Vöröskereszt és a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása között érvényben lévő feladat ellátási megállapodás módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató, Szőlősi Márta területi vezető
 3. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi belső ellenőrzési munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi költségvetési határozatának módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  Melléklet: Társ megáll 2012 április módosítása
 7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 8. Szabályzatok aktualizálása: Szervezeti és Működési Szabályzat.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  Mellékletek: Munkaszervezet SZMSZ módosított  Társulás SZMSZ   Pénzkezelési Szabályzat   Kötelezettségvállalás rendje 
 9. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésére.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
 10. Javaslat a Balatontérségi Terület és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. üzletrészének eladására. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
 11. A Zala Megyei Önkormányzat működési hozzájárulás kérelme. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 
 1. Egyebek:


Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Társulási tanácsülés 2012.02.02

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2012.  február 2-án  (csütörtök) 15.00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne:   KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban) Meghívott előadó: Dr. Molnár József  rend. alezredes
 2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi szakmai beszámolója.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bizottságainak, elnökségének beszámolója a 2011. évi munkájáról. (írásban) Előterjesztők: Dr. Tóth László FB elnök, Uzonyi Dezső PB elnök, Bali Vera Közb. Biz. elnök, Cseresnyés Péter elnök.
 4. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. Javaslat a rendezvénysátor üzemeltetésére.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. TÁMOP pályázatának jóváhagyása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi költségvetése.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 9. Egyebek:


Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Új alaptörvény

Hatályba lépett az Alaptörvény

Hatályba lépett Magyarország új alaptörvénye. Az új alkotmány Nemzeti hitvallás elnevezéssel tartalmaz preambulumot, amely a Himnusz "Isten, áldd meg a magyart!" sorával kezdődik. "Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre. Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira. Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit" – olvasható a hitvallásban, amelyben az áll: "nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét".

Az új alaptörvényben az olvasható, hogy "hazánk neve Magyarország".

A mostani gyakorlat négyéves ciklusa helyett ötévente választják majd a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket.

Letölthető itt: …Alaptörvény(PDF)

Mi mennyi 2012-ben ?

Mi mennyi 2012-ben ?

 

Mellékletben a legfontosabb információk az alábbi témákban:

·         Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

·         A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

·         Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás,

·         Munkaadók által fizetendő közterhek

·         Munkavállalók által fizetendő közterhek

·         Egészségügyi szolgáltatási járulék

·         Adósávok, adókedvezmények

·         Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

·         Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher

·         Szociális ellátások

·         Bérgarancia támogatás maximuma

Információkat tartalmazza az alábbi pdf dokumentum:  Mi mennyi 2012-től

Karácsony 2011

„Lehalkul a város zaja karácsony estére.

Melengeti lelkünket a kicsiny gyertyák fénye.

   Megszületett a szeretet e napon,

       hogy az embereknek hitet, reményt adjon.”

 


Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

                                               Munkatársai

Társulási tanácsülés 2011.12.01

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2011. december 1-én (csütörtök) 15.00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne:   KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvény változásairól.(szóban) 

Meghívott előterjesztő: Weber Antal tü. ezredes Zala Megyei Katasztrófavédelmi igazgató

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban)

Meghívott előterjesztő: Dr. Molnár József rendőrkapitány

 1. Tájékoztató a rendezvénysátor 2011. évi üzemeltetéséről.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi munkatervének megtárgyalása. (írásban). Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  
 3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  Melléklet.xls
 4. A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. 2012. évi várható működési feltételeinek megtárgyalása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. Egyebek

Javaslat zárt ülésre:

 1. A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. könyvvizsgálatára érkezett pályázatok elbírálása.

      (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 


Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök