Társulási tanácsülés 2011.11.03

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tisztelt Polgármester Asszony ! Tisztelt Polgármester Úr !     

                  Ezúton értesítem, hogy  

2011. november 3.  (csütörtök ) 15,00  órára

   Társulási Tanács  ülést hívok össze.

 

Az ülés helyszíne:   KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) 

Meghívott előterjesztő: Dr. Molnár József rendőrkapitány

 1. Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök                 Melléklet (xls)

 1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetési előirányzatának módosítása  valamint   Tájékoztató a Magyar államkincstár ellenőrzéséről   Melléklet (xls)

 2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetén belül működő belső ellenőrzési szervezeti egység 2012. évi munkatervének elfogadása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök                 Melléklet (xls)

 3. Távfelügyeleti őrzés-védelmi feladatra és a műszaki kivitelezésre érkezett ajánlatok megtárgyalása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 4. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. könyvvizsgálatának tárgyalása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 5. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 6. Egyebek

  Javaslat zárt ülésre: 5. számú napirendi pont

   

  Az ülésre tisztelettel meghívom.

   

  Üdvözlettel:

  Cseresnyés Péter

  elnök

  Új önkormányzati törvény tervezet

  Új Önkormányzati törvény-tervezet 

   

   

  A Belügyminisztériumban elkészült az új önkormányzati törvény tervezete.


  Az Országgyűlés novemberben tárgyalja a törvényjavaslatot és várhatóan még ebben az évben elfogadja.

  A véleményezés végső határideje: 2011. október 20.
   
  A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre lehet megküldeni.

   

  A tervezet letölthető. PDF formátumú.

  Előterjesztés Ötv Kormány 2011 október

  Falumegújítási Díj 2011

  Magyarországi Falumegújítási Díj 2011

   

   

   

   

  A Belügyminisztérium a Vidékfejlesztési Minisztériummal közösen meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2011. pályázatot „A jövő nyomában – Magyarországi Falumegújítási Díj 2011” címmel.  Határidő: 2011. 10. 21.

  A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel "reflektorfénybe állítsák" azokat a települési közösségeket, amelyek a mottó szerint kimagasló és példaszerű színvonalon végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat. Ezek bemutatásával, az információk cseréjével tovább javítsa a falumegújítást végző községek, nagyközségek eredményeit, jó példával elindítsa ezen az úton az ebből még kimaradó falvakat, mozgalommá szervezze a falumegújítást. A negyedik alkalommal meghirdetett "Magyarországi Falumegújítási Díj" ezúttal is az "Európai Falumegújítási Díj" pályázati kiírás követelményein alapul, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki. Ez egészül ki néhány magyarországi követelménnyel. A magyarországi díj egy további célja, hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen. Éppen ezért a honi versengés mottója és fő céljai megegyeznek az európaival, hogy az adott területen legkiválóbb település mutatkozhasson be a nemzetközi porondon.

  Kiemelt szempont a díjazás során, hogy a bemutatkozó települések fejlesztései feleljenek meg a Településfejlesztési füzetek különszámaként minden falunak eljuttatott "Irányelvek az európai falvak és vidéki térségek fenntartható fejlődéséért" dokumentumban foglaltaknak, melyek a vidéki térségek jövőjének erősítése, a falusi településeken élők életminőségének javítása érdekében kerültek megfogalmazásra.

  A pályázati kiírás mottója különösen azoknak a falvaknak, vidéki közösségeknek a dokumentumait várja, amelyek a településeiket érő aktuális kihívásokra újszerű, ötletgazdag projektekkel tudtak válaszolni, megalapozva ezekkel a korszerű, jövőbemutató, tudatosan tervezett fejlődésüket.

  A pályázat benyújtása, elbírálása
  Pályázatot egy falu önkormányzata vagy falvak szövetsége (max. 20 000 fős lakosszámmal) nyújthat be. Amennyiben az adott település önkormányzata nem kíván pályázni, a pályázatot civil szervezetek is benyújthatják. A Magyarországi Falumegújítási Díj előző kiírásainak győztesei önálló településként nem nyújthatnak be pályázatot.
  A pályázatokat két példányban, vagy egy példányban és elektronikus formában a területileg illetékes állami főépítészhez kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Falumegújítási pályázat".

  A pályázatok két ütemben kerülnek minősítésre.
  Első ütemben a pályaművek régiónként kerülnek elbírálásra. A zsűrik elnökei az állami főépítészek, tagjai a regionális fejlesztési ügynökségek (RFÜ), a LEADER Helyi Akciócsoportok, és a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozatának (MUT) regionális szinten kijelölt képviselői. A zsűrik régiónként legfeljebb két pályázót juttathatnak tovább országos szintre – kivéve, ha valamely régió nem él a lehetőséggel, ennek terhére a pontszámban következő nevezhető. A pályázók végső sorrendjéről, besorolásáról a belügyminiszter és a vidékfejlesztési miniszter által kinevezett, a két tárca, az állami főépítészek, a MUT és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből álló szakértői bizottság dönt.
  A legmagasabb pontszámot elérő települések esetében a bizottság helyszíni bejárást, konzultációt tart.
  A pályázatok elbírálása ingyenes.

  A pályázati kiírás és mellékletei alább, a csatolmányokból tölthetők le!

  | Forrás: kormany.hu

  Magyarországi Falumegújítási Díj 2011

  74.5 KB

  msword

  Letöltés

  Pályázati formanyomtatvány

  103.5 KB

  msword

  Letöltés

  2. sz. melléklet

  31.5 KB

  msword

  Letöltés

  Társulási tanácsülés 2011.09.15

   Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

  Tisztelt Polgármester Asszony !

  Tisztelt Polgármester Úr !                      

  Ezúton értesítem, hogy

   

  2011. szeptember 15-én  (csütörtök ) 14,30  órára

     Társulási Tanács  ülést hívok össze.

   

  Az ülés helyszíne:   KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

  Nagykanizsa, Bajza u. 2.

   

  Tervezett napirendi pontok:

  Kistérségi Fejlesztési Tanács:

   

  1. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség aktuális közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Előterjesztő:

  Dr. Molnár József alezredes kapitányságvezető

  1. A Széchenyi Programiroda bemutatkozása.(szóban)

  Előadó: Széchenyi Programiroda munkatársa

  1. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. I. félévi munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

   

  Többcélú Társulási Tanács:

  1. Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök      +MELLÉKLET
  2. Támogatás kérése a 2010/2011. tanév városkörnyéki diákolimpiai bajnokság szervezésére. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  3. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a SULI HARMÓNIA  – 2007 Alapítvánnyal.(írásban)  Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának a módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök    +MELLÉKLET
  5. Távfelügyeleti őrzés-védelmi feladatok műszaki tartalmának megtárgyalása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  6. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.  Alapító Okiratának módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  7. Egyebek:

   

  Az ülésre tisztelettel meghívom.

  Üdvözlettel:

  Cseresnyés Péter

  elnök

  Éljünk magyarul!

  Éljünk magyarul!

  A helyi, kistermelői kör és gazdálkodók élelmiszer piacra jutását
  támogatandó megkezdődött a 40km.hu kereskedőház szervezése, melyhez
  kistérségenként egy helyi képviselőt keres a társaság.
  Olyan személyre van szükség, aki a Nagykanizsai kistérségben
  hatékonyan tudná szervezni ezt a munkát.

  Ha Önnek ilyen ambíciója, rátermettsége, jártassága van, akkor küldje emailben a részletes jelentkezését és adja meg elérhetőségeit!

  kanizsaterseg@chello.hu

  Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlés

  Beszámoló az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2011. július 7-i közgyűléséről

  Nagykanizsán tartotta rendkívüli közgyűlését az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. A közgyűlésnek egyetlen érdemi napirendi pontja volt, az Alapszabály módosítása az 54/2011.(VI.10.) VM rendeletben meghatározottak szerint. A jelenlévők egyhangúan elfogadták, hogy a Közgyűlés hatáskörébe kerüljön a tagfelvételről való döntés.

  2011. augusztus végén tervezik a következő közgyűlést, amelyre várják a belépni kívánó új tagokat. A belépés feltétele jelenlegi tagok közül legalább 2 tag írásos ajánlása.

  TÁRSULÁSI TANÁCSÜLÉS 2011.07.14

  Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

  TÁRSULÁSI TANÁCS tagjai részére

  Tisztelt Polgármester Asszony ! / Úr !

  Ezúton értesítem, hogy

  2011. július 14-én (csütörtök)  15,00 órára

  T Á R S U L Á S I  T A N Á C S  ülést hívok össze.

  Az ülés helyszíne:

  KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

  Nagykanizsa, Bajza u. 2-1.

  Tervezett napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség lakosságának egészségi állapotáról. (szóban) Meghívott: Dr. Buzás Judit kistérségi tiszti főorvos
  2. Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Előterjesztő: Dr. Molnár József alezredes kapitányságvezető
  3. A Térségi Pedagógiai Szakszolgálat és a  Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Intézmény szakmai  beszámolója a 2010/2011. évi feladatellátásról.(írásban)  Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Szmodics Józsefné osztályvezető, Gellén Melinda  igazgató
  4. Javaslat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 2011/2012. tanévre. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  Meghívott: Szmodics Józsefné osztályvezető, Gellén Melinda  igazgató, Horváth Istvánné igazgató
  5. Megállapodás megkötése a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal 2011-2012 tanévre vonatkozóan személygépkocsik üzemeltetésére. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Gellén Melinda  igazgató
  6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása módosított Társulási Megállapodásának aláírása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett őrzés-védelmi pályázatok elbírálása, döntés a szerződésről.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által meghirdetett hordozható számítógép beszerzésre vonatkozó ajánlatok elbírálása, döntés a beszerzésről. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  9. A TEFA Bizottság döntésének elfogadása a benyújtott pályázatokról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
  10. Egyebek:

  Az ülésre tisztelettel meghívom.  Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen.(pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

  A tanácsülés anyagai, előterjesztései letölthetőek  >> ITT <<.

  3. Nagykanizsai Sárkányhajó Bajnokság

  A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete és vállalkozó kedvű polgármesterekből állt össze a „Többcélús Sárkányok” csapatunk, amely részt vett a 3.

  Nagykanizsai Sárkányhajó Bajnokságon. Csapatunk már tavaly is részt vett a bajnokságon így idén már a rutinosok magabiztosságával vágott neki a futamnak, ahol vasárnap délutáni döntőig jutott.

  Az elszánt csapat


  A győztesek nyugalmával

  Kutya meleg volt, de jó volt

  A Kistérség Sárkányhajósai már a jövő évi terveiket szövögetik.

  Sajtóközlemény

   

   

   

  Kistérségi Szociális Programiroda

  kialakítása

  fejlesztési pályázat

   

  A projekt a  Nyugat-dunántúli Operatív Program NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0015 azonosítószámú pályázata keretében elnyert hazai és Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg.

  Pályázó: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

  A projekt célja:

  A Kistérségi Szociális Programiroda kialakításának célja, hogy egy helyen koncentrálódjon a térségi, sokféle szociális tevékenység szervezése, ennek keretében a térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat komplex szakmai munkájának  biztosításához,  tevékenységi körének bővítéséhez legyen lehetőség.

  A Kistérségi Szociális Programiroda keretében elérhető szakmai szolgáltatások:

  • Családsegítés
  • Gyermekjóléti szolgáltatás
  • Helyettes szülői hálózat
  • Szociális információs szolgáltatás
  • Kapcsolattartási ügyelet
  • Készenléti szolgálat 

   A projekt műszaki tartalma:

  A  80 m2-es  épület felújítása – új villamossági, gépészeti rendszer, új nyílászárók, külső homlokzat hőszigetelése, belső falak vakolatjavítása, festése és a funkcióhoz igazodó irodahelyiségek kialakítása történt meg.

  Elkészült az új parkoló térkő burkolattal, kiegészíti gyephézagos kőburkolat és a Bajza utcai bástyakerítés felújítása valósult meg.

  Az épület funkciójához kapcsolódóan mozgáskorlátozottaknak gépkocsi parkoló és a szükséges fizikai akadálymentesítés valósult meg, ügyfélfogadókkal.

  A Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása egyszerre szolgálja a prevenciós és korrekciós célokat: egyrészt a szociális védőháló hatékonyabb működésével, másrészt a szociális problémákra adott körültekintő szociális munkával. 

  Tevékenységünket a térség lakosságáért, a lakosság jólétéért, a térség lakosságának boldogulásáért végezzük.