Társulási tanácsülés 2013.04.04.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2013. április  4 -én  ( csütörtök ) 14:00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)

Meghívott előadó: Dr. Molnár József rendőr alezredes

 1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi önkormányzati feladatellátásai és a Munkaszervezetének további működése (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának tervezett módosítása.  (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának tervezett módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. Tájékoztató a rendezvénysátor 2013. évi üzemeltetésre vonatkozóan.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. évi szakmai beszámolója. (írásban) Előterjesztő: Tóth-Bagó Mónika ügyvezető
 7. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve. (írásban) Előterjesztő: Tóth-Bagó Mónika ügyvezető
 8. Egyebek: Társulási pályázatok fenntartásának ügyei (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 

 1. Zárt ülés: pénzügyi bizottsági tag és elnök választása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök


Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Társulási tanácsülés 2013.02.14.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2013. február  14 -én  ( csütörtök ) 14:00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:  

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről (szóban).

       Meghívott: Dr. Molnár József rend. alezredes   

 1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi szakmai beszámolója.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 2. Éves ellenőrzési jelentés a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi belső ellenőrzési munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása bizottságainak, elnökségének beszámolója a 2012. évi munkájáról. (írásban) Előterjesztők: Dr. Tóth László FB elnök, Uzonyi Dezső PB elnök, Cseresnyés Péter elnök. 
 4. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által kötött feladat-ellátási megállapodások felülvizsgálatára.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi költségvetése.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 7. Javaslat a Társulás tulajdonában lévő Citroen gépkocsik üzemeltetésére.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 8. Egyebek:    


Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Friss hírek

Mi mennyi 2013-ban?

Ismét változtak az illetmények, juttatások, közterhek, melyről minden évben a Munkaügyi Központ készít  összesítést.

A közérdekű adatsor és információs anyag a – a jogszabályokban rögzítettek alapján – összegszerűen tartalmazza az ellátásokhoz kapcsolódó leglényegesebb közérdekű adatokat pl. a minimál bért, az öregségi nyugdíj legkisebb összegét vagy az álláskeresési járadékot.

 

Az adatok olvashatók az alábbi linken:

http://www.kormanyhivatal.hu/download/2/ee/60000/MI%20MENNYI%202013.pdf

Társulási tanácsülés 2012.12.05

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2012.  december 05-én  (szerda) 15.00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:


1.    Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Meghívott
        előterjesztő:  Dr. Molnár József rendőrkapitány


2.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása TEFA Bizottság üléséről tájékoztató és az általa hozott határozatok megtárgyalása. (írásban)        Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  


3.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.(írásban)
       Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  


4.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetén belül működő belső ellenőrzési szervezeti egység 2013. évi munkatervének elfogadása (írásban).            Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök


5.    Tájékoztató a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának tagtelepülésein a mozgókönyvtári ellátás átszervezéséről 2013. évben. (írásban).         Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 
6.  A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tulajdonában lévő, 2004. évi társulási ösztönző pályázatban beszerzett vagyontárgyakról döntés. (írásban)        Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  


7.    Egyebek

Zárt ülés:
8.    A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. ügyvezetőjének megbízatása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  
9.    A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit kft. könyvvizsgálata. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Társulási tanácsülés 2012.10.24

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2012.  október 24-én  (csütörtök) 15.00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről.(szóban) Meghívott előterjesztő: Dr. Molnár József rendőrkapitány

 2. Beszámoló a 2011/2012 tanév városkörnyéki diákbajnokságáról és támogatás kérése a 2012/2013. évi városkörnyéki diákbajnokság megrendezéséhez.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Bagarus Ágnes oszt.vez Nk. MJV Művelődési és Sport osztály

 3. Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi költségvetési előirányzatának módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 6. Tájékoztató a Társulást érintő jogszabályi változásokról, a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának lehetőségei 2013. januártól az új önkormányzati feladatellátás tekintetében.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 7. Egyebek: Mentor szolgáltatásra vonatkozó megállapodás módosítása a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft-vel.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Az új önkormányzati törvényhez kapcsolódó módszertani segédlet

Az új önkormányzati törvényhez kapcsolódó módszertani segédlet

 
 

Ezúton hívjuk fel a figyelmet a mellékelt szakmai anyagra, amely összefoglaló tájékoztató a közös önkormányzati hivatalok megalakításával kapcsolatban.

 Az anyag letölthető innen:

http://www.kormany.hu/download/6/12/a0000/%C3%96nk_H%C3%ADrlev_2012_II%20sz%C3%A1m.pdf

 

Társulási tanácsülés 2012.05.24

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2012.  augusztus 16-án  (csütörtök) 14.00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a Kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban) Meghívott: Dr. Molnár József rendőrkapitány
 2. A Térségi Pedagógiai Szakszolgálat és a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Intézmény szakmai beszámolója a 2011/2012. évi feladatellátásról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Bagarus Ágnes osztályvezető, Gellén Melinda igazgató, Horváth Istvánné igazgató                                  1.sz. Melléklet      2.sz. Melléklet
 3. Javaslat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 2012. évre. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Bagarus Ágnes osztályvezető, Gellén Melinda igazgató, Horváth Istvánné igazgató
 4. Megállapodás módosítása a Térségi Pedagógiai Szakszolgálattal 2012. évre vonatkozóan, személygépkocsik üzemeltetésére. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök Meghívott: Gellén Melinda igazgató
 5. Szakmai beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2012. I. félévi munkájáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 7. A Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrész értékesítése.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 8. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása módosított Társulási Megállapodásának aláírása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 9. Egyebek

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök